Інтелектуальний конкурс «Ерудит»

Друк

    Пожвавлений інтерес до економічних знань, динамічний розвиток системи професійної підготовки економістів та бухгалтерів, оновлення змісту масової економічної освіти – одна з суттєвих прикмет вищої і середньої школи сьогодення, що потребує високої інтелектуальної мобільності.
Відкрите позааудиторне заняття: інтелектуальний конкурс «Ерудит» проводилось із залученням студентів груп Ек-31М, Б-31М під керівництвом викладача Бурдаш У.Є. Виховний захід проводився з метою розширення і поглиблення знань, етичного виховання, розвитку комунікативних умінь і навичок, розвитку думки та формування самостійних рішень. Студенти мали можливість розкрити власні інтелектуальні та творчі здібності, дізнатися багато нового. Всі завдання конкурсу були розраховані на поглиблене закріплення знань з базових економічних дисциплін. Захід супроводжувався використанням мультимедійних презентацій.

Завідувач навчально-методичного кабінету Лещишин О. М.