→ 
A
A
A
 

Аналіз відкритого уроку

При вивченні та пізнанні фізичних явищ важливе значення у навчальному процесі відіграє експеримент. Важливою органічною частиною начально виховного процесу, яка безпосередньо пов′язана з навчальним експериментом, дослідами є лабораторна робота. Саме тут виявляється роль фізичного експерименту як джерела знань та критерію істинності теорії. У процесі лабораторної роботи студенти набувають навичок використання приладів, лабораторного обладнання, спеціалізованого програмного забезпечення; оволодівають умінням обробки результатів експерименту та вимірювань; навичками узагальнення та систематизації явищ природи.
31 травня 2016 року викладачем циклової комісії фізико - математичних дисциплін, інформатики та обчислювальної техніки Циган І.П. було проведене відкрите лабораторне заняття на тему «Визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника» в групі ЕкБ -11м. Присутні - викладачі, завідувачі відділень та навчально – методичної лабораторії відмітили високий рівень проведення відкритого заняття, використання інноваційних методів навчання та інформаційно – комунікативних технологій, активну роботу студентів та якісну підготовку викладача до заняття.

 

Р.Я. Ломницька
викладач циклової комісії фізико математичних дисциплін, інформатики та обчислювальної техніки


Приєднуйтеся до нас

       

Ми у Facebook