→ 
A
A
A
 

План індивідуальної підготовки та проходження атестації

              ПОГОДЖЕНО                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова профспілки ВП НУБіПУ «БАТК»                  Директор ВП НУБіПУ «БАТК»

______________      Л.В.Білан                                        _________  С.І. Пилипишин

«___»____________2017 р.                                         «___»____________2017 р.

 

План індивідуальної підготовки та проходження атестації

1. Прізвище, ім’я, по батькові педагога____________________________________

2. Освіта _____________________________________________________________

3. Спеціальність за дипломом ____________________________________________

4. Стаж безпосередньої педагогічної роботи________________________________

5. Місце роботи________________________________________________________

6. Посада_____________________________________________________________

7. Стаж роботи на даній посаді___________________________________________

8. Результати попередньої атестації_______________________________________

9. На що претендує педагогічний працівник________________________________

ЗМІСТ РОБОТИ

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відмітка про виконання
1 Ознайомлення з чинним Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України  Вересень  
2 Ознайомлення з кваліфікаційними характеристиками викладачів, для яких установлені кваліфікаційні категорії Вересень  
3 Ознайомлення з критеріями оцінювання фахової діяльності та вимогами до оформлення атестаційних матеріалів Вересень  
4 Перевірка ведення індивідуальної документації: індивідуальний план, робоча програма, НМК, журнали груп; зошити тощо    
5  Проведення відкритих занять (дата, група, тема)    
6 Проведення відкритих позааудиторних занять (дата, група, тема)    
7 Виступи на педагогічних радах (дата, тема)    
8 Виступи на засіданнях циклових (предметних) комісій чи методичних об’єднань (дата, тема)    
9 Участь у професійних конкурсах (указати яких)    
10 Складання авторської програми чи власного проекту (вказати тему)    
11 Розробка методичних рекомендацій (указати тему)    
12 Творчі звіти (вказати дату, тему, місце)    
13 Інші заходи, що висвітлюють професійну діяльність педагога    

____ _________ 2017 р.

Педагогічний працівник     ____________                                   ___________________
Відповідальний член АК    ____________                                  ___________________


Дошка оголошень

Приєднуйтеся до нас

       

Ми у Facebook