УВАГА! СОЦІАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ

Друк

З 08 лютого 2017 року Кабінетом Міністрів України (постанова від 08.02.2017 року № 81) внесені зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1045, якою затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів).

Студентам, які мають право на отримання соціальних стипендій потрібно до 01 квітня 2017 року написати заяву у секретаря відповідного відділення (мати при собі усі необхідні документи для отримання соціальної стипендії – оригінали та копії, перелік яких наведено нижче для кожної категорії окремо), і, завіривши копії документів у відділі кадрів (оригінали пред’являти обов’язково), подати пакет документів в бухгалтерію уповноваженій особі, яка приймає документи та формує на кожного студента особову справу.

Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в обов’язковому порядку виплачується студентам вищих навчальних закладів, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання та належать до однієї з категорій, вказаних нижче.

Студенти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та особи з їх числа, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків:

Студенти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:

Студенти-шахтарі та студенти, батьки яких є шахтарями:

Студенти-учасники бойових дій, або батьки яких мають статус учасника бойових дій (не довше, ніж до досягнення ними 23 років):

Студенти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів (не довше ніж до досягнення ними 23 років):

Студенти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (не довше ніж до досягнення ними 23 років):

Студенти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (не довше ніж до досягнення ними 23 років):

Особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів ВНЗ з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до Постанови Верховної ради України від 24 жовтня 2002 року № 218-ІV:

Студенти, які є інвалідами І-ІІІ групи:

Студенти, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну допомогу малозабезпеченим сім’ям»:

Якщо стипендіальна комісія вперше розглядає питання про призначення особі соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, за вільним вибором особи у письмовому зверненні зазначається тільки одна підстава для призначення тільки однієї соціальної стипендії....(абз 2 п. 21 Постанови КМУ Питання стипендіального забезпечення від 12.07.2004 року № 882 із змінами).

Усім студентам, які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їх вибором (абзац 2 п. 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам ... вищих навчальних закладів, затверджений постановою КМУ від 28.12.2016 року № 1045).

У разі коли особи мають право на призначення соціальної та академічної стипендій, за їх вільним вибором, зазначеним у письмовому зверненні до стипендіальної комісії, призначається тільки один вид стипендії, яку особа отримуватиме протягом наступного навчального семестру. Якщо студент обрав отримання академічної стипендії, він втрачає право на отримання соціальної стипендії на наступний навчальний семестр (п. 22 Постанови КМУ Питання стипендіального забезпечення від 12.07.2004 року № 882 із змінами).

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, може виплачуватися одночасно соціальна стипендія та академічна стипендія.

Копії документів необхідно подати у 3-х екземплярах.

Взірець заяви для отримання соціальної стипендії