Акредитація освітніх програм

Друк

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми 32214 Автомобільний транспорт

ВІДКРИТА ЗУСТРІЧ З ЕКСПЕРТАМИ: ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ "АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ"

ПРОГРАМА акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у Національному університеті біоресурсів і природокористування України у період 15.06.2020-17.06.2020 рр. освітньої програми «Автомобільний транспорт» за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

ЗВІТ Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми