Анкети

Друк

ОС «БАКАЛАВРИ»

Анкета для батьків ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж»

Анкета здобувачів вищої освіти та випускників щодо якості ОП (№1)

Анкета здобувачів вищої освіти та випускників щодо якості ОП (№2)

Анкета стейкхолдерів щодо якості ОП

Анкета щодо якості освітнього процесу та студентоорієнтованості


ОПС «ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР»

АНКЕТА для опитування здобувачів фахової передвищої освіти про організацію дистанційного навчання у Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів та природокористування України «Бережанський агротехнічний коледж»

Анкета опитування здобувачів фахової передвищої освіти щодо якості освітнього процесу у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж»

Анкета «Викладач очима здобувача освіти ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України»

Анкета щодо якості освітнього процесу та студентоорієнтованості (ОПС"Фаховий молодший бакалавр) у ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України»