(03548) 2-24-82     096 760 79 16  batcnubip@nubip.edu.ua   +380 096 760 79 16

 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

        logo icon purple small logo icon purple small
 
A
A
A

Відкрите бінарне заняття на тему: «Охорона і раціональне використання водних ресурсів та методи контролю за їх станом та якістю»

   Господарська діяльність людського суспільства, що посилюється з кожним роком, різко негативно впливає на гідросферу нашої пла¬нети. Цей негативний вплив проявляється у вигляді виснаження ненормованими водовідборами джерел водопостачання; порушен¬ня гідрологічного та гідрогеологічного режимів на значних тери¬торіях; забруднення і засмічення поверхневих та підземних вод.
   Розвиток людської цивілізації потребує все більшої й більшої кількості прісної води. У містах та інших населених пунктах залеж¬но від ступеня благоустрою добові витрати води на побутові по¬треби досягають від 125 до 400 л на одну особу. Крім того, внаслідок неякісної водогінної системи губиться на шляху від водозаборів до споживачів величезна кіль-кість води.
   Тому, викладачами циклової комісії природничих дисциплін Дворською Л.А і Соколовською І.Я. було проведене відкрите бінарне заняття з предметів: «Охорона навколишнього середовища» та «Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища» в групах Ео-41м і Ео-31м на тему: «Охорона і раціональне використання водних ресурсів та методи контролю за їх станом та якістю». Студенти виступали з цікавими і змістовними доповідями про екологічний стан водних ресурсів України та Світу, антропогенний вплив на них, охарактеризували показники якості води та методи контролю за ними. Для того, щоб дізнатися громадську думку населення про екологічний стан та якість водних об‘єктів міста Бережани, студентами було проведено соціологічне опитування, результати якого були проаналізовані на відкритому заннятті. Крім того, всім присутнім на занятті також було запропоновано взяти участь в анкетуванні.

 

Викладачі циклової комісії
природничих дисциплін
Дворська Л.А., Соколовська І.Я.

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯПлатформа MOODLE


Електронна бібліотека


Щоденний розклад занять