Друк

Навчально-методична робота спонукає кожного викладача до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу інноваційними підходами до навчання, дає змогу молодим вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

 Центрами навчально-методичної роботи в коледжі є:

Навчально-методичний підрозділ коледжу зосереджує увагу на вдосконаленні науково-методичного, фахового рівня викладацького складу та на підвищенні педагогічної майстерності. Сприяє підвищенню педагогічної майстерності проведення відкритих занять та відвідування їх завідувачами відділень та викладачами з подальшим обговоренням. Кожен педагог коледжу, починаючи з директора, проводить щорічно відкриті заняття, має написати методичну розробку, рекомендації, доповіді тощо. Наші педагоги приймають участь у розробці навчальних програм; методичних рекомендацій для студентів заочної форми навчання; розробці тестових матеріалів для контролю знань; укладанні методичних рекомендацій для організації самостійної пізнавальної діяльності студентів; написанні лекцій, посібників, зошитів для лабораторних і практичних занять.

Все це працює на оновлення і покращення якості навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін.
З метою підвищення якості навчально-виховного процесу започатковано роботу Школи молодого педагога, проводяться семінари, тематичні лекції, круглі столи. Згідно Положення про наставництво за молодими викладачами закріплені досвідчені наставники з найбільш підготовлених викладачів, що володіють високим рівнем професійної підготовки.

 Координаторами навчально-методичної роботи коледжу є співробітники навчально-методичного підрозділу:  

Прізвище, ім’я, побатькові    Посада
Лещишин Оксана Михайлівна Завідувачка навчально-методичного кабінету, викладачка вищої категорії, викладачка-методист
Стрілка Лідія Михайлівна Методистка навчально-методичного кабінету
Бойко Олександра Іванівна Завідувачка навчально-методичної лабораторії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Дмитрів Ірина Василівна Методистка навчально-методичної лабораторії
Карась Ярослав Іванович Методист навчальної частини
Штогрин Сергій Степанович Інженер-програміст ЄДЕБО, спеціаліст вищої категорії, старший викладач
Галанджій Галина Богданівна Секретарка-друкарка

 Управління методичною роботою потребує систематичної і уважної роботи та зворотного зв`язку, тому ми чимало уваги приділяємо аналізу педагогічної і методичної праці педагогів.

 Контроль за здійсненням методичної роботи в коледжі здійснюється шляхом: