Якісний склад педагогічних працівників коледжу

Друк

DVD 2017 2

 

У ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж» до викладацької роботи залучено 78 осіб.

З них:

Діаграма: Статус педагогічних працівників 

 

Серед штатних педагогічних працівників мають:

Серед штатних викладачів вік до 35 років має 12 осіб (18 %), до 50 років – 39 осіб  (58 %), до 60 років – 7 осіб ( 11% ), старші 60 років – 9 осіб ( 13 %).

 

Діаграма: Віковий склад педагогічного колективу 

 

У 2019 р. захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук 2 особи.

У ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж» запроваджена рейтингова оцінка роботи викладачів. Результати рейтингу використовуються при розподілі педагогічного навантаження викладачів, рейтинг дає можливість застосовувати різні форми заохочень для педагогічних працівників, які займають найвищі позиції: