Коротка характеристка та кваліфікація фахівця підготовка якого здійснюється у коледжі

Друк

Освітньо-професійний ступінь "Фаховий молодший бакалавр" із спеціальностей:

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

101 Екологія

123 Комп’ютерна інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

206 Садово-паркове господарство

208 Агроінженерія

274 Автомобільний транспорт

 

Освітній ступінь "Бакалавр" зі спеціальності:

274 Автомобільний транспорт