Друк

pdf 2«УКРАЇНСЬКА МОВА»(після 9 кл.)

pdf 2«МАТЕМАТИКА» (після 9 кл.)

pdf 2«УКРАЇНСЬКА МОВА»(після 11 кл.)

pdf 2«МАТЕМАТИКА» (після 11 кл.)

pdf 2ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ«КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»

pdf 2ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ЕКОНОМІКА»

pdf 2ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

pdf 2ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

pdf 2ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

pdf 2ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ЕКОЛОГIЯ»

pdf 2ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

pdf 2ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»

pdf 2ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ»

pdf 2ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «АГРОІНЖЕНЕРІЯ»

 

Освітній ступінь "Бакалавр"

pdf 2ПРОГРАМА фахового вступного випробування для вступу для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» (освітня програма «Автомобільний транспорт») на перший (зі скороченим строком навчання) курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста