Відділення економіки та прикладної екології

Друк

 

Тернова

Завідувачка відділення

викладачка вищої категорії, викладачка-методистка
Ірина ТЕРНОВА 

Контакти

  Адреса: вул. Академічна 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501
  Робочий кабінет: Корпус №1 (головний корпус), 3-поверх, №316
  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  Тел: (03548) 2-40-90

 

Загальна інформація про підготовку фахівців галузі знань управління та адміністрування

Освітньо-професійний ступінь: Фаховий молодший бакалавр  

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Кваліфікація: 20281 - бухгалтер

Термін підготовки: 2 роки і 10 місяців – денна форма навчання

Форма навчання: денна

Призначення фахівця:  фаховий молодший бакалавр підготовлений до виконання професійних функцій за одним або кількома з видів економічної діяльності у сфері бухгалтерського обліку (реєстрація комерційних операцій для підприємств, установ тощо; складання фінансових звітів, їх аналіз та підтвердження їх достовірності; складання податкових декларацій для юридичних і фізичних осіб; консультаційні послуги та представництво (крім юридичного) від імені клієнтів перед податковими інспекціями)

Фахівець з бухгалтерського обліку може обіймати первинні посади:

 

Загальна інформація про підготовку фахівців галузі знань управління та адміністрування

Освітньо-професійний ступінь: Фаховий молодший бакалавр 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Кваліфікація: 2419.2 - фахівець з ефективності підприємства 

Термін підготовки: 2 роки і 10 місяців – денна форма навчання

Форма навчання: денна

Призначення фахівця:  фаховий  бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності здатний ефективно працювати в органах державного управління, інвестиційно-консалтингових фірмах, на промислових і комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, провідних українських і зарубіжних компаніях, або успішно започаткувати власну справу.

Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності може обіймати первинні посади:

 

Загальна інформація про підготовку фахівців галузі знань управління та адміністрування

Освітньо-професійний ступінь: Фаховий молодший бакалавр 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Кваліфікація: 3411 - фахівець з фінансово-кредитної безпеки

Термін підготовки: 2 роки і 10 місяців – денна форма навчання

Форма навчання: денна

Призначення фахівця: спеціаліст у сфері фінансової науки і практики є одним з найбільш популярних та елітних фахівців у сучасному світі. Фінансист – це фахівець, який вільно володіє значним обсягом знань з фінансових наук та здатен кваліфіковано ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з питань фінансової діяльності підприємств та організацій, формувати фінансові стратегії розвитку на тривалу перспективу, удосконалювати фінансовий механізм національних та міжнародних підприємницьких структур у різних галузях діяльності.

Фахівець з фінансів, банківської справи та страхування може обіймати первинні посади:

 

Загальна інформація про підготовку фахівців галузі знань соціальні та повідінкові науки

Освітньо-професійний ступінь: Фаховий молодший бакалавр 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка

Кваліфікація: 25351 - економіст

Термін підготовки: 2 роки і 10 місяців – денна форма навчання

Форма навчання: денна

Призначення фахівця: фаховий молодший бакалавр підготовлений до виконання професійних функцій за такими видами економічної діяльності, як фінансове посередництво, страхування, допоміжна діяльність у сфері фінансів і страхування, діяльність у сфері бухгалтерського обліку, допоміжна діяльність у сфері державного управління, управління та нагляд у сфері оподаткування, управління на рівні районів, міст, управління на рівні сіл та селищ, діяльність у сфері соціального страхування, діяльність фінансових служб підприємств, організацій, установ різних форм власності і господарювання.

Фахівець з економіки може обіймати такі первинні посади:

 

Загальна інформація про підготовку фахівців галузі знань природничі науки

Освітньо-професійний ступінь: Фаховий молодший бакалавр 

Галузь знань: 10 Природничі науки

Спеціальність: 101 Екологія

Кваліфікація: 3211 - технік-еколог

Термін підготовки: 3 роки і 10 місяців – денна форма навчання

                                  3 (три) роки – заочна форма навчання

Форма навчання: денна, заочна

Призначення фахівця: фахівець підготовлений до роботи за такими видами економічної діяльності як надання послуг у рослинництві і тваринництві з облаштування ландшафту з метою захисту навколишнього середовища, розроблення проектів у галузі систем контролю за забрудненням навколишнього середовища, вимірювання чистоти води та повітря, радіоактивності, аналіз стану навколишнього середовища: газів, диму, стічних вод тощо.

Технік-еколог може обіймати такі первинні посади:

Випускники відділення економіки та прикладної екології можуть продовжувати навчання за програмами підготовки бакалаврів відповідних напрямів зі скороченим терміном навчання у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», НУБіП України м. Київ та інших ВНЗ України.