БІНАРНЕ ЗАНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН ЄВРОПИ І ЙОГО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ»

Друк

17 березня викладачами Соколовською І. Я. та Дворською Л. А. було проведено бінарне відкрите семінарське заняття в групах Б-21М та ЕкЕо-11М з дисциплін «Загальна екологія» та «Географія» на тему «Економічний розвиток країн Європи і його екологічні наслідки».

Мета семінарського заняття — розглянути і засвоїти загальну харак­теристику Європейського регіону, визначити пози­тивні і негативні риси його економіко-географічного та геополітичного положення, охарактеризувати різноманіття його природних умов і ресурсів та їх вплив на екологічну ситуацію в країнах Європи і порів­няти забезпечення природними ресурсами окремих країн  між собою.

Європа у сиву давнину була колискою багатьох високорозвинених цивілізацій: егейської, еллінської, кельтської, римської тощо. Це - батьківщина Великих географічних відкриттів, промислових переворотів, міських агломерацій, міжнародної економічної інтеграції. У наш час цей регіон продовжує відігравати значну роль у світовій політиці та економіці.

Європа займає західну частину Євразії, її площа – 10,8 млн км2. Це порівняно невеликий регіон нашої планети, але на її території повністю або частково розмістилися близько 50 країн. Найбільша країна за площею Україна(603.7 тис.км2), найменша – Ватикан (0,44 км2).

Збільшення масштабів впливу людини на природу  призвело до різкого погіршення якості навколишнього середовища в багатьох країнах Європи.

Екологічна ситуація, що склалася в Європі за останні  роки  може призвести до катастрофічних наслідків для всієї європейської цивілізації. Нестабільна екологічна ситуація не тільки впливає  на здоров'я населення ,а й в значній мірі є дуже впливовим чинником міжнародних відносин та зовнішньої політики усіх держав регіону без винятку.

В усьому цьому позитивним є те, що європейські держави почали робити конкретні кроки для вирішення екологічних проблем, які в країнах Західної Європи дали вже позитивні наслідки. Але зупинятися на досягнутому не варто, тому що й досі відбуваються локальні екологічні лиха , які можуть загрожувати екосистемам в цьому регіоні. Отже, усім державам, що розташовані в Європі, потрібно докласти усіх зусиль як у політичній, економічній, правовій, так і в сфері міжнародних відносин для покращення екологічної ситуації в Старому світі.

Викладачі циклової комісії

природничих дисциплін

Дворська Л. А.

Соколовська І. Я.