(03548) 2-24-82     096 760 79 16  batcnubip@nubip.edu.ua

 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

        logo icon purple small logo icon purple small
 
A
A
A

УВАГА! СОЦІАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ

З 08 лютого 2017 року Кабінетом Міністрів України (постанова від 08.02.2017 року № 81) внесені зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1045, якою затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів).

Студентам, які мають право на отримання соціальних стипендій потрібно до 01 квітня 2017 року написати заяву у секретаря відповідного відділення (мати при собі усі необхідні документи для отримання соціальної стипендії – оригінали та копії, перелік яких наведено нижче для кожної категорії окремо), і, завіривши копії документів у відділі кадрів (оригінали пред’являти обов’язково), подати пакет документів в бухгалтерію уповноваженій особі, яка приймає документи та формує на кожного студента особову справу.

Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в обов’язковому порядку виплачується студентам вищих навчальних закладів, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання та належать до однієї з категорій, вказаних нижче.

Студенти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та особи з їх числа, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків:

 • Заява, у якій зазначається: прізвище, ім’я та по батькові студента; число, місяць, рік народження, зареєстроване та фактичне місце проживання, підстава для отримання соціальної стипендії; зазначити, копії яких саме документів додаються до заяви; дата і підпис.
 • Копія паспорта (сторінки 1,2 і реєстрація)
 • Копія свідоцтва про народження
 • Копія ідентифікаційного коду
 • Копія студентського квитка
 • Копія рішення органу опіки та піклування про статус дитини-сироти  або витягу з обліково-статистичної картки
 • Копія свідоцтва про смерть батьків або копія рішення суду про позбавлення батьківського піклування.

Студенти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:

 • Заява, у якій зазначається: прізвище, ім’я та по батькові студента; число, місяць, рік народження, зареєстроване та фактичне місце проживання, підстава для отримання соціальної стипендії; зазначити, копії яких саме документів додаються до заяви; дата і підпис
 • Копія паспорта (сторінки 1,2 і реєстрація)
 • Копія свідоцтва про народження
 • Копія ідентифікаційного коду
 • Копія студентського квитка
 • Копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи та вкладки (у разі наявності)
 • Письмове звернення до стипендіальної комісії про вільний вибір тільки одного виду стипендії, яку особа отримуватиме протягом наступного навчального семестру.

Студенти-шахтарі та студенти, батьки яких є шахтарями:

 • Заява, у якій зазначається: прізвище, ім’я та по батькові студента; число, місяць, рік народження, зареєстроване та фактичне місце проживання, підстава для отримання соціальної стипендії; зазначити, копії яких саме документів додаються до заяви; дата і підпис
 • Копія паспорта (сторінки 1,2 і реєстрація)
 • Копія свідоцтва про народження
 • Копія ідентифікаційного коду
 • Копія студентського квитка
 • Довідка з гірничого підприємства про стаж підземної роботи
 • Акт про нещасний випадок пов'язаний з виробництвом
 • ф. Н-1(для батьків-інвалідів)
 • Копія довідки МСЕК (для батьків-інвалідів)
 • Копія про смерть батька(матері)
 • Письмове звернення до стипендіальної комісії про вільний вибір тільки одного виду стипендії, яку особа отримуватиме протягом наступного навчального семестру.

Студенти-учасники бойових дій, або батьки яких мають статус учасника бойових дій (не довше, ніж до досягнення ними 23 років):

 • Заява, у якій зазначається: прізвище, ім’я та по батькові студента; число, місяць, рік народження, зареєстроване та фактичне місце проживання, підстава для отримання соціальної стипендії; зазначити, копії яких саме документів додаються до заяви; дата і підпис
 • Копія паспорта (сторінки 1,2 і реєстрація)
 • Копія свідоцтва про народження
 • Копія ідентифікаційного коду
 • Копія студентського квитка
 • Копія посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка
 • Довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій або копію довідки про безпосередню участь особи у АТО, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України
 • Письмове звернення до стипендіальної комісії про вільний вибір тільки одного виду стипендії, яку особа отримуватиме протягом наступного навчального семестру.

Студенти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів (не довше ніж до досягнення ними 23 років):

 • Заява, у якій зазначається: прізвище, ім’я та по батькові студента; число, місяць, рік народження, зареєстроване та фактичне місце проживання, підстава для отримання соціальної стипендії; зазначити, копії яких саме документів додаються до заяви; дата і підпис
 • Копія паспорта (сторінки 1,2 і реєстрація)
 • Копія свідоцтва про народження
 • Копія ідентифікаційного коду
 • Копія студентського квитка
 • Копія про смерть батька(матері)
 • Документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (померлим).
 • Копія довідки МСЕК
 • Письмове звернення до стипендіальної комісії про вільний вибір тільки одного виду стипендії, яку особа отримуватиме протягом наступного навчального семестру

Студенти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (не довше ніж до досягнення ними 23 років):

 • Заява, у якій зазначається: прізвище, ім’я та по батькові студента; число, місяць, рік народження, зареєстроване та фактичне місце проживання, підстава для отримання соціальної стипендії; зазначити, копії яких саме документів додаються до заяви; дата і підпис
 • Копія паспорта (сторінки 1,2 і реєстрація)
 • Копія свідоцтва про народження
 • Копія ідентифікаційного коду
 • Копія студентського квитка
 • Копія про смерть батька(матері)
 • Копія довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім`ї загиблого (померлого) ветерана війни
 • Довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім`ї загиблого (померлого) ветерана війни
 • Письмове звернення до стипендіальної комісії про вільний вибір тільки одного виду стипендії, яку особа отримуватиме протягом наступного навчального семестру

Студенти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (не довше ніж до досягнення ними 23 років):

 • Заява, у якій зазначається: прізвище, ім’я та по батькові студента; число, місяць, рік народження, зареєстроване та фактичне місце проживання, підстава для отримання соціальної стипендії; зазначити, копії яких саме документів додаються до заяви; дата і підпис
 • Копія паспорта (сторінки 1,2 і реєстрація)
 • Копія свідоцтва про народження
 • Копія ідентифікаційного коду
 • Копія студентського квитка
 • Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
 • Письмове звернення до стипендіальної комісії про вільний вибір тільки одного виду стипендії, яку особа отримуватиме протягом наступного навчального семестру

Особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів ВНЗ з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до Постанови Верховної ради України від 24 жовтня 2002 року № 218-ІV:

 • Заява, у якій зазначається: прізвище, ім’я та по батькові студента; число, місяць, рік народження, зареєстроване та фактичне місце проживання, підстава для отримання соціальної стипендії; зазначити, копії яких саме документів додаються до заяви; дата і підпис
 • Копія паспорта (сторінки 1,2 і реєстрація)
 • Копія свідоцтва про народження
 • Копія ідентифікаційного коду
 • Копія студентського квитка
 • Копію розпорядження Кабінету Міністрів про призначення соціальної стипендії Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей
 • Письмове звернення до стипендіальної комісії про вільний вибір тільки одного виду стипендії, яку особа отримуватиме протягом наступного навчального семестру

Студенти, які є інвалідами І-ІІІ групи:

 • Заява, у якій зазначається: прізвище, ім’я та по батькові студента; число, місяць, рік народження, зареєстроване та фактичне місце проживання, підстава для отримання соціальної стипендії; зазначити, копії яких саме документів додаються до заяви; дата і підпис
 • Копія паспорта (сторінки 1,2 і реєстрація)
 • Копія свідоцтва про народження
 • Копія ідентифікаційного коду
 • Копія студентського квитка
 • Копію медичного висновку про дитину інваліда віком до 18 років або копію довідки МСЕК
 • Письмове звернення до стипендіальної комісії про вільний вибір тільки одного виду стипендії, яку особа отримуватиме протягом наступного навчального семестру

Студенти, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну допомогу малозабезпеченим сім’ям»:

 • Заява, у якій зазначається: прізвище, ім’я та по батькові студента; число, місяць, рік народження, зареєстроване та фактичне місце проживання, підстава для отримання соціальної стипендії; зазначити, копії яких саме документів додаються до заяви; дата і підпис
 • Копія паспорта (сторінки 1,2 і реєстрація)
 • Копія свідоцтва про народження
 • Копія ідентифікаційного коду
 • Копія студентського квитка
 • Довідка органу соціального захисту насення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
 • Письмове звернення до стипендіальної комісії про вільний вибір тільки одного виду стипендії, яку особа отримуватиме протягом наступного навчального семестру

Якщо стипендіальна комісія вперше розглядає питання про призначення особі соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, за вільним вибором особи у письмовому зверненні зазначається тільки одна підстава для призначення тільки однієї соціальної стипендії....(абз 2 п. 21 Постанови КМУ Питання стипендіального забезпечення від 12.07.2004 року № 882 із змінами).

Усім студентам, які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їх вибором (абзац 2 п. 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам ... вищих навчальних закладів, затверджений постановою КМУ від 28.12.2016 року № 1045).

У разі коли особи мають право на призначення соціальної та академічної стипендій, за їх вільним вибором, зазначеним у письмовому зверненні до стипендіальної комісії, призначається тільки один вид стипендії, яку особа отримуватиме протягом наступного навчального семестру. Якщо студент обрав отримання академічної стипендії, він втрачає право на отримання соціальної стипендії на наступний навчальний семестр (п. 22 Постанови КМУ Питання стипендіального забезпечення від 12.07.2004 року № 882 із змінами).

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, може виплачуватися одночасно соціальна стипендія та академічна стипендія.

Копії документів необхідно подати у 3-х екземплярах.

Взірець заяви для отримання соціальної стипендії

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯПлатформа MOODLE


Електронна бібліотека


Щоденний розклад занять