(03548) 2-24-82     096 760 79 16  batcnubip@nubip.edu.ua   +380 096 760 79 16

 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

        logo icon purple small logo icon purple small
 
A
A
A

Загальна інформація про підготовку фахівців за спеціальністю 123 "Комп'ютерна інженерія"

tech61

Загальна інформація:

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія»

Кваліфікація: 3121 – технік-програміст

Термін підготовки: 4 (чотири) роки – денна форма навчанняю

Форма навчання: денна

Призначення фахівця - молодший спеціаліст підготовлений до виконання професійних функцій за такими видами діяльностІ, як:

 • знання принципів програмування, засобів сучасних мов програмування, основних структур даних;
 • теоретичних (логічних та арифметичних) основ побудови сучасних комп’ютерів і вміння їх застосовувати при рішенні професійних завдань;
 • архітектури комп’ютерів, уміти застосовувати їх в процесі побудови та експлуатації;
 • схемо-технічних основ сучасних комп’ютерів; особливостей системного програмування;
 • методів автоматизованого проектування, уміння використовувати сучасні комп’ютерні засоби системного, функціонального, конструкторського та технологічного проектування КСМ;
 • загальнометодологічних принципів побудови сучасних комп’ютерних систем з різною організацією для забезпечення високопродуктивної обробки інформації;
 • принципів, методів та засобів проектування, побудови та обслуговування сучасних комп’ютерних мереж різного виду та призначення;
 • організаційних, технічних, алгоритмічних і інших методів і засобів захисту інформації в КСМ, відповідно законодавству та стандартам в цій області, з сучасними криптосистемами уміння їх застосовувати в процесі професійної діяльності;
 • основ безпеки життєдіяльності та охорони праці, уміння їх дотримуватися в професійній діяльності.

Фахівець з обслуговування комп’ютерних систем і мереж може обіймати такі первинні посади:

 • технік із системного адміністрування
 • технік-програміст

Погода

Погода

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯПлатформа MOODLE


Електронна бібліотека


Щоденний розклад занять