Загальна інформація про підготовку фахівців за спеціальністю - 051 "Економіка"

Друк

OOOcentr1

Загальна інформація:

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка

Кваліфікація: молодший спеціаліст з економіки

Термін підготовки: 2 роки і 10 місяців – денна форма навчання

Форма навчання: денна

Призначення фахівця: молодший спеціаліст підготовлений до виконання професійних функцій за такими видами економічної діяльності, як фінансове посередництво, страхування, допоміжна діяльність у сфері фінансів і страхування, діяльність у сфері бухгалтерського обліку, допоміжна діяльність у сфері державного управління, управління та нагляд у сфері оподаткування, управління на рівні районів, міст, управління на рівні сіл та селищ, діяльність у сфері соціального страхування, діяльність фінансових служб підприємств, організацій, установ різних форм власності і господарювання.

Фахівець з економіки може обіймати такі первинні посади: