ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

       
 
A
A
A

Інформація для педагогічних працівників, які атестуються

Мета атестації педагогічних працівників: активізація їхньої творчої професійної діяльності; підвищення відповідальності за результати роботи; оцінка особистісних якостей; визначення рівня якості виконання ними посадових обов'язків, зазначених у професійно-кваліфікаційних характеристиках, нормативно-правових документах; забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.
Кожен працівник повинен прагнути до професійного зростання, старатися реалізувати на практиці наукові надбання, інноваційні технології, розкрити фахові здібності.
Атестація це важлива форма морального та матеріального стимулювання, спрямована на вдосконалення діяльності педагогів, які працюють в освітніх закладах різних типів і форм власності.


Корисні посилання з питань атестації

Актуально!  Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Пам’ятка для педагогічного працівника з питань атестації

Матеріали в папку педагога, що атестується

Типове положення про атестацію педагогічних працівників із змінами та доповненнями

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів

Атестаційний лист 2016

Характеристика-зразок

Зразок опису системи роботи викладача 

План індивідуальної підготовки та проходження атестації

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯПлатформа MOODLE


Електронна бібліотека


Щоденний розклад занять