ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

A
A
A

Започаткування та провадження освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти

Додаток 33
до Ліцензійних умов

ІНФОРМАЦІЯ
про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті інформації та документів, передбачених Законами України “Про освіту” та “Про фахову передвищу освіту”

Відокремлений структурний підрозділ «Бережанський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»

Порядковий номер Назва інформації або документа Адреса на веб-сайті здобувача ліцензії/ ліцензіата або коментар щодо причини нерозміщення
1. Установчі документи закладу освіти https://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/diialnist/polozhennia.html
2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності https://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/litsenziia.html
3. Сертифікати про акредитацію освітніх програм https://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/kolege/sertyfikaty.html
4. Структура та органи управління закладу освіти https://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/struktura.html
5. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами https://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/kolege/pedahohichnyi-kolektyv.html
6. Освітні та освітньо-професійні програми, що реалізуються в закладі фахової передвищої освіти, та перелік освітніх компонентів, передбачених відповідною програмою https://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/perelik-spetsialnostei2.html
7. Інформація про ліцензований обсяг закладу фахової передвищої освіти за кожною спеціальністю https://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/osiahy-derzhavnoho-zamovlennia.html
8. Мова (мови) освітнього процесу https://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/perelik-spetsialnostei2.html
9. Наявність вакантних посад, порядок їх заміщення https://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/diialnist/free.html
10. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами) https://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/kolege/materialno-tekhnichna-baza.html
11. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання https://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/hurtozhytok-koledzhu.html
12. Результати моніторингу якості освіти https://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/res-quest.html
13. Річний звіт про діяльність закладу освіти https://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/diialnist/zvity-administratsii-koledzhu.html
14. Щорічний звіт керівника про реалізацію стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти, структурного підрозділу закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти https://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/diialnist/zvity-administratsii-koledzhu/zvit-za-2020-rik.html
15. Правила прийому до закладу освіти https://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/pravyla-pryiomu.html
16. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами https://www.batk.nubip.edu.ua/images/DOC/Regulations/Edu/e11.pdf
17. Розмір плати за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти https://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/studentu/vartist-zdobuvannia-osvity-2020-2021-nr.html
18. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати https://www.batk.nubip.edu.ua/images/DOC/Regulations/Pract/p02.pdf
19. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти https://www.batk.nubip.edu.ua/images/DOC/Regulations/Edu/e09.pdf
20. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти https://www.batk.nubip.edu.ua/images/DOC/Regulations/Edu/e26.pdf
21. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти https://www.batk.nubip.edu.ua/images/DOC/Regulations/Edu/e26.pdf
22. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) https://www.batk.nubip.edu.ua/images/DOC/Regulations/Edu/e26.pdf
23. Бюджет закладу освіти https://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/zvit-za-2020-rik.html
24. Кошторис закладу освіти https://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/zvit-za-2020-rik.html
25. Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів https://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/zvit-za-2020-rik.html
26. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством https://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/zvit-za-2020-rik.html
27. Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства https://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/ua/diialnist/dostup-do-publichnoi-informatsii.html

 

Відокремлений структурний підрозділ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НУБіП України

Адреса:

 вул. Академічна 20, м. Бережани,
Тернопільська обл., Україна, 47501

 (03548) 2-24-82   096 760 79 16

vp_batk@ukr.net   batcnubip@nubip.edu.ua

 

Національний університет біоресурсів

і природокористування України

Адреса:

 03041, Україна, м. Київ,
вул. Героїв Oборони, 15.

 (044) 527-82-42

 rectorat@nubip.edu.ua