ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

A
A
A

Циклова комісія фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій

 

ban10
Контакти:
 Адреса: вул. Академічна 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501
 Робочий кабінет: Корпус №1, 3 поверх, № 312
 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основними напрямками  роботи та завданнями циклової комісії є:

 • забезпечення виконання навчальних планів і програм дисциплін
 • розробка і обговорення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін;
 • розробка методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторнихзанять, навчальної та технологічної практик, курсового проектування;
 • підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових екзаменів студентів, тематики та змісту курсових робіт та іншої методичної документації для контролю знань студентів
 • організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів;
 • проведення профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників і зв'язок з ними;

 

Пересональний склад циклової комісії:

Голова циклової комісії

Якимович О.

 

викладачка вищої категорії, викладачка-методистка
Ольга ЯКИМОВИЧ 

Забезпечує викладання таких дисциплін: математика, інформатика, інформатика і ІТ.

Педагогічні інтереси: Розвиток творчих здібностей на уроках математики та інформатики

 

Педагогічні працівники:

 

Білан Л.

викладачка вищої категорії, викладачка-методистка
Людмила БІЛАН

Забезпечує викладання таких дисциплін: математика, вища математика, теорія ймовірностей.

Педагогічні інтереси: Організація тестового контролю знань в сучасних технологіях навчання з дисциплін «Теорія ймовірності та Вища математика»

 

Вовк Г

викладачка вищої категорії, старша викладачка
Ганна ВОВК 

Забезпечує викладання таких дисциплін: математика, інформатика, інформатика і ІТ, комп’ютерна логіка.

Педагогічні інтереси: Створення мультимедійних навчальних ресурсів з математики та інформатики

 

Kalatalo O

викладач вищої категорії, викладач-методист
Олег КАЛАТАЛО

Забезпечує викладання таких дисциплін: програмування, системне програмування.

Педагогічні інтереси: Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі при викладанні дисципліни "Програмування"

 

Лещишин О.

викладачка вищої категорії, викладачка-методистка
Оксана ЛЕЩИШИН 

Забезпечує викладання таких дисциплін: інформатика, комп’ютерна обробка екологічної інформації, математика, алгоритми та методи обчислення.

Педагогічні інтереси: Застосування основних видів контролю успішності студентів при вивченні дисциплін «Математика»

Кізима І.

викладачка вищої категорії, викладачка-методистка
Ірина КІЗИМА 

.Забезпечує викладання таких дисциплін: інформатика і ІТ, інформатика,  інженерна та комп’ютерна графіка

Педагогічні інтереси: Інноваційні технології при викладання дисципліни «Інформатика»

 

Пукало М.

викладач першої категорії
Микола ПУКАЛО 

Забезпечує викладання спеціальних дисциплін: комп’ютерні системи та мережі, комп’ютерна схемотехніка, організація баз даних, периферійні пристрої.
Педагогічні інтереси: Використання ІКТ у навчальному процесі при вивченні спеціальних дисциплін
Ломницька Р.

викладачка вищої категорії, викладачка-методистка
Роксолана ЛОМНИЦЬКА

Забезпечує викладання таких дисциплін: фізика, астрономія, інформатика.
Педагогічні інтереси: Оптимальне поєднання методів та принципів навчання під час викладання дисциплін Фізика та Астрономія

 

 

 

 

 

Михайлишин М.

викладачка вищої категорії, викладачка-методистка
Маріанна МИХАЙЛИШИН

Забезпечує викладання таких дисциплін: математика, вища математика, інформатика, інформатика і ІТ
Педагогічні інтереси: Використання засобів дистанційного навчання як одного із методів підвищення кваліфікації викладача

 

Роман Л.

викладачка вищої категорії, викладачка-методистка
Лариса РОМАН 

Забезпечує викладання таких дисциплін: математика, вища математика, дискретна математика.
Педагогічні інтереси: Методичні рекомендації щодо ролі викладача в підвищенні рівня навчальних досягнень з математики

 

 

 

Штогрин С.

викладач вищої категорії, викладач-методист, інструктор мережевої академії Cisco
Сергій ШТОГРИН

Забезпечує викладання спеціальних дисциплін: системи автоматизованого проектування, інженерія програмного забезпечення, надійність, діагностика та експ. КІСМ, , операційні системи, архітектура комп’ютера, комп’ютерна електроніка.

Педагогічні інтереси: Застосування елементів неформальної освіти у викладання дисциплін ІТ-напрямку.

 

Ухман Р.

викладач вищої категорії, викладач-методист
Ростислав УХМАН 

 Забезпечує викладання дисципліни фізика.
Педагогічні інтереси: Інноваційні методи навчання фізики

 

Циган І.

викладачка першої категорії
Ірина ЦИГАН 

Забезпечує викладання дисципліни  фізика.
Педагогічні інтереси: Шляхи підвищення якості освіти з фізики

 

Дисципліни циклової комісії: 

 • Програмування;
 • Математика;
 • Інформатика;
 • Вища математика;
 • Інформатика і КТ;
 • Інформатика та ІТ;
 • Комп’ютерна обробка екологічної інформації;
 • Алгоритми та методи обчислень;
 • Інженерна та комп’ютерна графіка;
 • Вступ до фаху;
 • Комп’ютерна логіка;
 • Системи автоматизованого проектування;
 • Надійність, діагностика та експлуатація КІСМ;
 • Периферійні пристрої;
 • Операційні системи;
 • Архітектура комп’ютерів;
 • Комп’ютерна електроніка;
 • Теорія ймовірностей і математична статистика;
 • Дискретна математика;
 • Комп’ютерна схемотехніка;
 • Фізика і астронормія;
 • Інформаційні системи і технології на підприємстві;
 • Інформаційні системи і технології в обліку;
 • Комп’ютерні системи та мережі
 • Системне програмування
 • Організація баз даних
 • Інформаційні системи і технології в фінансово-кредитних установах;
 • Інформаційні системи і технології у комерційній діяльності;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Технології;
 • Фізика

Методичні розробки викладачів циклової комісії фізико-математичних дисциплін, інформатики та обчислювальної техніки

1) Михайлишин М. С., Ломницька Р. Я. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з предмету «Інформатика» І курс

2) Калатало О. В. Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Програмування»;

3) Михайлишин М. С. Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Вища математика»;

4) Лещишин О. М. Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни «Алгоритми і методи обчислення»

5) Ломницька Р. Я., Ухман Р. В. Збірник завдань для практичних занять з шкільного курсу фізики (ІІ семестр)

6) Вовк Г. С . Збірник завдань для контрольних і самостійних робіт з дисципліни «Математика»

7) Стебелецька Н. М., Вовк Г. С. Індивідуальні завдання з Вищої математики для самостійної роботи студентів ОКР «Молодший спеціаліст»

8) Вовк Г. С. Методичні вказівки по виконанню курсових проектів(робіт) з дисципліни «Комп’ютерна логіка»

9) Вовк Г. С. Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Комп’ютерна логіка»

10) Штогрин С. С., Вовк Г. С . Методичні вказівки з переддипломної практики для студентів спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

11) Ломницька Р. Я., Ухман Р. В. Методичні вказівки та завдання з дисципліни Фізика для студентів ІІ курсу.

12) Ухман Р.В., Ломницька Р.Я.« Зошит для контрольних робіт з фізики».

13) Білан Л.В. Методичні рекомендації для вивчення дисципліни «теорія ймовірностей та математична статистика».

14) Михайлишин М.С. «Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Вища математика»» Частина 2.

15) Навчальний посібник Калиній І.В., Якимович О.М. Методичні вказівки «Вища математика. Практичні заняття по модулю ІІ «Елементи аналітичної геометрії»».

16) Ломницька Р.Я. Ухман Р.В. Збірник задач з шкільного курсу фізики (навчальний посібник)

17) Лещишин О.М., Ломницька Р.Я. Розв′язування задач з дисципліни «Алгоритми і методи обчислення у середовищі Scilab. Навчально – методичний посібник для студентів спеціальності 123. Комп′ютерна інженерія. Частина 1

18) Кізима І.В. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з предмету „Інформатика і інформаційні технології”

19) Навчальний посібник Калиній І.В., Кізима І.В. Практичні заняття та методичні рекомендації з вищої математики для аудиторної та самостійної роботи студентів інженерно-технічних спеціальностей.

20) Навчальний посібник Калиній І.В., Якимович О.М.«Вища математика. Практичні заняття по модулю ІV «Диференціальне числення функції багатьох змінних»».

21) Ломницька Р.Я., Ухман Р.В. Робочий зошит для виконання практичних робіт з фізики та астрономії (астрономічний складник).

22) Калиній І.В., Якимович О.М. Вища математика. Практичні заняття по модулю І «Основи лінійної та векторної алгебри».

23) Білан Л.В., Якимович О.М. Посібник з вищої математики.

 

Відокремлений структурний підрозділ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НУБіП України

Адреса:

 вул. Академічна 20, м. Бережани,
Тернопільська обл., Україна, 47501

 (03548) 2-24-82   096 760 79 16

vp_batk@ukr.net   batcnubip@nubip.edu.ua

 

Національний університет біоресурсів

і природокористування України

Адреса:

 03041, Україна, м. Київ,
вул. Героїв Oборони, 15.

 (044) 527-82-42

 rectorat@nubip.edu.ua