ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

A
A
A

Відділення економіки та прикладної екології

 

Тернова

Завідувачка відділення

викладачка вищої категорії, викладачка-методистка
Ірина ТЕРНОВА 

Контакти

  Адреса: вул. Академічна 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501
  Робочий кабінет: Корпус №1 (головний корпус), 3-поверх, №316
  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  Тел: (03548) 2-40-90

 

Загальна інформація про підготовку фахівців галузі знань управління та адміністрування

Освітньо-професійний ступінь: Фаховий молодший бакалавр  

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Кваліфікація: 20281 - бухгалтер

Термін підготовки: 2 роки і 10 місяців – денна форма навчання

Форма навчання: денна

Призначення фахівця:  фаховий молодший бакалавр підготовлений до виконання професійних функцій за одним або кількома з видів економічної діяльності у сфері бухгалтерського обліку (реєстрація комерційних операцій для підприємств, установ тощо; складання фінансових звітів, їх аналіз та підтвердження їх достовірності; складання податкових декларацій для юридичних і фізичних осіб; консультаційні послуги та представництво (крім юридичного) від імені клієнтів перед податковими інспекціями)

Фахівець з бухгалтерського обліку може обіймати первинні посади:

 • технік з планування
 • бухгалтер
 • касир-експерт
 • інспектор з інвентаризації
 • інспектор-ревізор
 • ревізор
 • фінансовий менеджер
 • аудитор

 

Загальна інформація про підготовку фахівців галузі знань управління та адміністрування

Освітньо-професійний ступінь: Фаховий молодший бакалавр 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Кваліфікація: 2419.2 - фахівець з ефективності підприємства 

Термін підготовки: 2 роки і 10 місяців – денна форма навчання

Форма навчання: денна

Призначення фахівця:  фаховий  бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності здатний ефективно працювати в органах державного управління, інвестиційно-консалтингових фірмах, на промислових і комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, провідних українських і зарубіжних компаніях, або успішно започаткувати власну справу.

Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності може обіймати первинні посади:

 • директор малого підприємства за видами економічної діяльності, з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо)
 • керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо
 • керівник підприємства сфери послуг
 • директор малого підприємства у сфері охорони здоров'я, освіти, культури
 • директор малої торговельної фірми
 • керівник магазину
 • комерсант
 • завідувач торговельного залу
 • менеджер з роздрібної та оптової торгівлі
 • менеджер ресторану, кафе, бару, підприємств з приготування та доставки готових страв
 • фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер
 • фахівець із біржових операцій
 • аукціоніст (ліцитатор)
 • торговельний брокер (маклер)

 

Загальна інформація про підготовку фахівців галузі знань управління та адміністрування

Освітньо-професійний ступінь: Фаховий молодший бакалавр 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Кваліфікація: 3411 - фахівець з фінансово-кредитної безпеки

Термін підготовки: 2 роки і 10 місяців – денна форма навчання

Форма навчання: денна

Призначення фахівця: спеціаліст у сфері фінансової науки і практики є одним з найбільш популярних та елітних фахівців у сучасному світі. Фінансист – це фахівець, який вільно володіє значним обсягом знань з фінансових наук та здатен кваліфіковано ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з питань фінансової діяльності підприємств та організацій, формувати фінансові стратегії розвитку на тривалу перспективу, удосконалювати фінансовий механізм національних та міжнародних підприємницьких структур у різних галузях діяльності.

Фахівець з фінансів, банківської справи та страхування може обіймати первинні посади:

 • фінансовий менеджер
 • керівник фінансових і економічних підрозділів
 • фінансист в банках, страхових компаніях, податкових адміністраціях та інших державних та недержавних організаціях і установах
 • головний бухгалтер
 • керівник фінансових груп
 • директор страхових та аудиторських компаній
 • фахівець на ринку цінних паперів та ринку фінансових послуг
 • дилер
 • брокер

 

Загальна інформація про підготовку фахівців галузі знань соціальні та повідінкові науки

Освітньо-професійний ступінь: Фаховий молодший бакалавр 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка

Кваліфікація: 25351 - економіст

Термін підготовки: 2 роки і 10 місяців – денна форма навчання

Форма навчання: денна

Призначення фахівця: фаховий молодший бакалавр підготовлений до виконання професійних функцій за такими видами економічної діяльності, як фінансове посередництво, страхування, допоміжна діяльність у сфері фінансів і страхування, діяльність у сфері бухгалтерського обліку, допоміжна діяльність у сфері державного управління, управління та нагляд у сфері оподаткування, управління на рівні районів, міст, управління на рівні сіл та селищ, діяльність у сфері соціального страхування, діяльність фінансових служб підприємств, організацій, установ різних форм власності і господарювання.

Фахівець з економіки може обіймати такі первинні посади:

 • диспетчер виробництва
 • технік з планування
 • технік з підготовки виробництва
 • технік з праці
 • технік з нормування праці
 • ревізор з виробничо-технічних і економічних питань
 • помічник керівника підприємства, установи, організації
 • організатор діловодства за видами економічної діяльності
 • інспектор з цін

 

Загальна інформація про підготовку фахівців галузі знань природничі науки

Освітньо-професійний ступінь: Фаховий молодший бакалавр 

Галузь знань: 10 Природничі науки

Спеціальність: 101 Екологія

Кваліфікація: 3211 - технік-еколог

Термін підготовки: 3 роки і 10 місяців – денна форма навчання

                                  3 (три) роки – заочна форма навчання

Форма навчання: денна, заочна

Призначення фахівця: фахівець підготовлений до роботи за такими видами економічної діяльності як надання послуг у рослинництві і тваринництві з облаштування ландшафту з метою захисту навколишнього середовища, розроблення проектів у галузі систем контролю за забрудненням навколишнього середовища, вимірювання чистоти води та повітря, радіоактивності, аналіз стану навколишнього середовища: газів, диму, стічних вод тощо.

Технік-еколог може обіймати такі первинні посади:

 • Таксидерміст
 • Фахівець з біотехнології
 • Асистент біолога
 • Асистент хіміка
 • Технік-лаборант (біологічні дослідження)

Випускники відділення економіки та прикладної екології можуть продовжувати навчання за програмами підготовки бакалаврів відповідних напрямів зі скороченим терміном навчання у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», НУБіП України м. Київ та інших ВНЗ України.

 

Загальна інформація про підготовку фахівців галузі знань соціальна робота

Освітньо-професійний ступінь: Фаховий молодший бакалавр  

Галузь знань: 23 Соціальна робота

Спеціальність: 231 Соціальна робота

Кваліфікація: 2446.2 – фахівець із соціальної роботи

Термін підготовки: 2 роки і 10 місяців – денна форма навчання

Форма навчання: денна

Призначення фахівця:  фаховий молодший бакалавр підготовлений до вирішення типових спеціалізованих задач та практичних проблем у соціальній сфері, що вимагає застосування положень і методів соціальної роботи, та може характеризуватися певною невизначеністю умов; нести відповідальність за результати своєї діяльності; здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаціях і надання кваліфікованої допомоги особам, групам людей, громадам з метою розширення або відновлення їхньої здатності до соціального функціонування, реалізації громадянських прав, запобігання соціальної ексклюзії.

Фахівець із соціальної може обіймати первинні посади:

 • 2446.2 Соціальний працівник
 • 2446.2 Фахівець (з допомоги неблагополучним родинам, грошової допомоги дітям і т. ін.) 
 • 2446.2 Фахівець із соціальної допомоги вдома
 • 2446.2 Фахівець із соціальної роботи
 • 2446.2 Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування
 • 3330 Асистент викладача із соціальної педагогіки
 • 3340 Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністю.
 • 3443 Інспектор з соціальної допомоги
 • 3460.80 Соціальний працівник (допоміжний персонал)
 • 5133.80 Соціальний робітник

Може займати первинні посади, а також посади заступників відповідно до професійних назв робіт, що є складовими кваліфікаційних угрупувань.

 

НАШІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИЕкономіка
Первинні посади:
 • диспетчер виробництва
 • технік з планування
 • технік з підготовки виробництва
 • технік з нормування праці
 • ревізор з економічних питань
 • організатор діловодства
Облік і оподаткування
Первинні посади:
 • технік з планування
 • бухгалтер
 • касир-експерт
 • інспектор з інвентаризації
 • інспектор-ревізор
 • фінансовий менеджер
 • аудитор
Фінанси, банківська справа та страхування
Первинні посади:
 • фінансовий менеджер
 • фінансист в банках
 • головний бухгалтер
 • директор страхових компаній
 • фахівець з цінних паперів
 • дилер
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Первинні посади:
 • директор підприємства
 • керівник магазину
 • менеджер з торгівлі
 • фахівець з біржової торгівлі
 • керівник магазину
 • комерсант
 • торговельний брокер
Екологія
Первинні посади:
 • Таксидерміст
 • Фахівець з біотехнології
 • Асистент біолога
 • Асистент хіміка
 • Технік-лаборант (біологічні дослідження)
Комп’ютерна інженерія
Первинні посади:
 • Технік програміст
 • Фахівець з інформаційних технологій
 • Фахівець з комп’ютерної графіки(дизайну)
 • Фахівець з розроблення комп’ютерних програм
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Первинні посади:
 • технік-електрик
 • електрик дільниці
 • електрик цеху
 • електродиспетчер
 • електромеханік
 • електромеханік дільниці
Садово-паркове господарство
Первинні посади:
 • завідувач розсадника
 • керівник у лісовому господарстві
 • керівник у природно-заповідній справі
 • майстер зеленого господарства
Агроінженерія
Первинні посади:
 • завідувач майстерні
 • керуючий дільницею (сільськогосподарською)
 • технік з механізації процесів
 • майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів
 • слюсар з паливної апаратури
Автомобільний транспорт
Первинні посади:
 • механік автомобільної колони
 • механік з ремонту транспорту
 • начальник відділу транспорту
 • майстер з ремонту транспорту
 • начальник майстерні
Соціальна робота
Первинні посади:
 • Соціальний працівник
 • Фахівець із соціальної допомоги вдома
 • Фахівець із соціальної роботи
 • Асистент викладача із соціальної педагогіки
 • Інспектор з соціальної допомоги

 

Відокремлений структурний підрозділ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НУБіП України

Адреса:

 вул. Академічна 20, м. Бережани,
Тернопільська обл., Україна, 47501

 (03548) 2-24-82   096 760 79 16

vp_batk@ukr.net   batcnubip@nubip.edu.ua

 

Національний університет біоресурсів

і природокористування України

Адреса:

 03041, Україна, м. Київ,
вул. Героїв Oборони, 15.

 (044) 527-82-42

 rectorat@nubip.edu.ua