(03548) 2-24-82     096 760 79 16  batcnubip@nubip.edu.ua   +380 096 760 79 16

 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

        logo icon purple small logo icon purple small
 
A
A
A

Загальна інформація про підготовку фахівців за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

imgtovar

Загальна інформація:

Галузь знань: 14 «Електрична інженерія»

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Кваліфікація: 3113 технік-електрик

Термін підготовки: 4 (чотири) роки – денна форма навчання,

                                  3 (три) роки – заочна форма навчання

Форма навчання: денна, заочна

Призначення фахівця - молодший спеціаліст підготовлений до:

 • виконання професійних функцій за одним або кількома з видів діяльності у сфері електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, як оцінювання рівня енергозабезпеченості сільськогосподарського підприємства; аналіз якості виконувальних робіт;
 • володіння основами планування робіт з технічного обслуговування і ремонту електрообладнання та  засобів автоматизації;
 • діагностування технічного стану елементів електропостачання с.г., повітряних і кабельних ліній напругою до 1000 В;
 • впровадження енергозберігаючих технологій;
 • ведення технічної документації при експлуатації електрообладнання та засобів автоматизації;
 • облік  використаної електроенергії на освітлення і технологічні потреби;виконання робіт по контролю за монтажем, технічним обслуговуванням електротехнічного обладнання та установок;
 • оволодіння навичками роботи з оргтехнікою, персональним комп’ютером та технічними засобами зв’язку.

Фахівець з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки може обіймати первинні посади:

 • технік-електрик;
 • електрик дільниці;
 • електрик цеху;
 • електродиспетчер;
 • електромеханік;
 • електромеханік дільниці.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯПлатформа MOODLE


Електронна бібліотека


Щоденний розклад занять