ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

       
 
A
A
A

Особливості умов прийому до НУБіП України у 2021 році

Вступ до НУБіП України

Приймальна комісія НУБІП України

Приймальна НУБіП

Телефони приймальної комісії: (044) 258-42-63, 527-83-08.
Заступник відповідального секретаря приймальної комісії
Ковалевський Сергій Сергійович   +38(097)444-52-92                              

Перелік освітніх програм, які реалізуються у Бережанському агротехнічному коледжі

Перелік освітніх програм відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Особливості впровадження цього Переліку визначаються наказом Міністерства освіти і науки № 1151 від 06 листопада 2015 року.

 

Освітньо-професійного ступеня “ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР” зі спеціальностей:

  051 Економіка

  071 Облік і оподаткування

  072 Фінанси, банківська справа та страхування

  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

  101 Екологія

  123 Комп’ютерна інженерія

  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  206 Садово-паркове господарство

  208 Агроінженерія

  274 Автомобільний транспорт

 

Освітній ступінь "Бакалавр" зі спеціальності:

  274 Автомобільний транспорт


Мова викладання навчальних дисциплін: українська.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯПлатформа MOODLE


Електронна бібліотека


Щоденний розклад занять