(03548) 2-24-82     096 760 79 16  batcnubip@nubip.edu.ua   +380 096 760 79 16

 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

        logo icon purple small logo icon purple small
 
A
A
A

Перелік освітніх програм, які реалізуються у Бережанському фаховому коледжі

Перелік освітніх програм відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Особливості впровадження цього Переліку визначаються наказом Міністерства освіти і науки № 1151 від 06 листопада 2015 року.

 

Освітньо-професійного ступеня “ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР” (повний термін навчання) зі спеціальностей:

  051 Економіка

  071 Облік і оподаткування

  072 Фінанси, банківська справа та страхування

  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

  101 Екологія

  123 Комп’ютерна інженерія

  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  206 Садово-паркове господарство

  208 Агроінженерія

  274 Автомобільний транспорт


 

Освітньо-професійного ступеня “ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР” (скорочений термін навчання) зі спеціальностей:

  071 Облік і оподаткування

  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  206 Садово-паркове господарство

  208 Агроінженерія


 

Освітній ступінь "Бакалавр" зі спеціальності:

  274 Автомобільний транспорт


Мова викладання навчальних дисциплін: українська.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯПлатформа MOODLE


Електронна бібліотека


Щоденний розклад занять