Відокремлений структурний підрозділ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

Національного університету біоресурсів і природокористування України

A
A
A

Навчально-методична робота циклової комісії інженерних та аграрних дисциплін

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Андрій ГЛОВИН. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство. Навчальний посібник. Бережани, НВДЦ  Нововведення , 2020. -160 с

Андрій ГЛОВИН. Пально-мастильні та інші експлуатаційні матеріали .Методичні вказівки до лабораторних робіт. Бережани, НВДЦ  Нововведення , 2020. -37 с

Андрій ГЛОВИН, Ігор БУНЯК. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання .Методичні вказівки до лабораторних робіт. Бережани, НВДЦ  Нововведення , 2020. -33 с

Андрій ГЛОВИН. Основи триботехніки  Конспект лекцій . Бережани, НВДЦ  Нововведення , 2021. -89 с

Андрій ГЛОВИН. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання  Бережани, НВДЦ  Нововведення, 2022. – 28 с.

Андрій ГЛОВИН, Євген ГОРОТЬ . Конструкційні матеріали та їх позначення при деталюванні та ескізуванні . Навчальний посібник . Бережани, НВДЦ  Нововведення, 2023. – 50 с.

Євген ГОРОТЬ, Михайло СИНОВЕЦЬ. Інженерна та комп’ютерна графіка: Графічне оформлення креслеників. Бережани, НВДЦ Нововведення, 2020. - 30 с

Євген ГОРОТЬ, Михайло СИНОВЕЦЬ.  Інженерна  графіка: Розрахунок і зображення різьбових з’єднань. Бережани, НВДЦ Нововведення, 2021. - 20 с

Євген ГОРОТЬ, Михайло СИНОВЕЦЬ. Геометричне креслення: Інженерна та комп’ютерна графіка,Варіанти завдань. Бережани, НВДЦ  Нововведення , 2021. - 54 с

Євген ГОРОТЬ, Михайло СИНОВЕЦЬ.  Інженерна  графіка: Правила виконання ескізів деталей Бережани, НВДЦ Нововведення , 2022. - 22 с

Євген ГОРОТЬ, Михайло СИНОВЕЦЬ.  Інженерна  графіка  З’єднання деталей .Збірник завдань для студентів денної форми навчання. Бережани, НВДЦ  Нововведення , 2023. – 28 с.

Євген ГОРОТЬ, Михайло СИНОВЕЦЬ.   Конструкційні матеріали  та їх позначення  при деталюванні та ескізуванні :  Бережани, НВДЦ  Нововведення , 2023. – 56 с.

Микола ЛЕСЬКІВ. Методичні вказівки до лабораторних робіт. Пально-мастильні та інші експлуатаційні матеріали.  НВДЦ  Нововведення . Бережани. 2020. – 56 с.

Микола ЛЕСЬКІВ, Мирослав ЯЦИКІВ. Методичні   вказівки до вивчення предмету Правила дорожнього руху. Регулювання дорожнього руху. НВДЦ  Нововведення . Бережани. 2020р. . – 28 с.

Микола ЛЕСЬКІВ. Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції. Навч. посібник Бережани, НВДЦ  Нововведення , 2020. - 62 с

Микола ЛЕСЬКІВ, Мирослав ЯЦИКІВ Методичні вказівки до виконання дипломного проєкту Бережани, НВДЦ “Нововведення”, 2023. - 22 с

Микола ЛЕСЬКІВ, Мирослав ЯЦИКІВ. Навч.посібник до вивчення предмету Правила дорожнього руху. Зупинка і стоянка. Бережани, НВДЦ “Нововведення”, 2023. - 30 с

Наталія ЮРЧИШИН, Василь ФУРДЕЙ.  Методичні вказівки до виконання дипломного проєкту Бережани, НВДЦ  Нововведення , 2023. . – 26  с

Наталія ЮРЧИШИН. Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції. Навч. посібник Бережани, НВДЦ  Нововведення , 2020. - 62 с

Мирослав ЯЦИКІВ. Навч.посібник. Системи впорскування бензинових двигунів. Бережани, НВДЦ  Нововведення, 2023. - 68 с

Ігор ФЛЬОНЦ. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи ремонту автомобілів» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт», (Частина 1) – Бережани, ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України, 2022 р. – 48с.

Ігор ФЛЬОНЦ Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи ремонту автомобілів» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт», (Частина 2) – Бережани, ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України, 2022 р. – 80с.

Василь ФУРДЕЙ. Методичні вказівки до виконання дипломного проєкту Бережани, НВДЦ  Нововведення , 2023. . – 26 с

Василь ФУРДЕЙ. Навч.посібник. Системи впорскування бензинових двигунів. Бережани, НВДЦ  Нововведення, 2023. - 68 с

 

СТАТТІ

Андрій ГЛОВИН

 • Дослідження напружено-деформованого стану, структури та зносостійкості композиційних покриттів з різним розміром наповнювача. Проблеми тертя та зношування. – 2020. – №4. – С. 37–46.
 • Підвищення зносостійкості плазмових евтектичних покриттів термоциклюванням лазером. Проблеми тертя та зношування, 2021, 1(90) С. 78 – 86.
 • Комбінований метод підвищення зносостійкості деталей трибомеханічних систем. Проблеми тертя та зношування, 2022, 2(95) С. 37 – 47.
 • Підвищення зносостійкості стрілчастих лап в умовах малих господарств. Проблеми тертя та зношування, 2023, 1(97) С. 78 – 86.

Євген ГОРОТЬ 

 • Інформаційна компетентність технічних закладів в ракурсі дисциплін компютерно-графічного циклу. Зб. матеріалів обласного методоб’єднання викладачів інженерної та комп’ютерної графіки. Тернопіль.- ТНТУ. -2021.-С. 77-80
 • Роль стандартизації в виробництві, експлуатації і утилізації акумуляторних батарей для електротранспорту. Збірник наукових праць”Перспективи технології та прилади” – Луцьк, ЛТУ.-Вип.19. - 2021. -С.128-134
 • Дистанційне навчання в сучасних умовах і його особливості Зб. матеріалів науково- практичної конференції, обласного методоб’єднання викладачів. – ТНТУ ім. Пулюя. Тернопіль(16.03.23р.).-С.78-84

Михайло СИНОВЕЦЬ

 • Інформаційна компетентність технічних закладів в ракурсі дисциплін компютерно-графічного циклу. Зб.матеріалів обласного методоб’єднання викладачів інженерної та комп’ютерної графіки. Тернопіль.- ТНТУ. -2021.-С. 77-80
 • Дистанційне навчання в сучасних умовах і його особливості Зб. матеріалів науково- практичної конференції, обласного методоб’єднання викладачів. – ТНТУ ім.Пулюя. Тернопіль(16.03.23р.).-С.78-84

 Мирослав ЯЦИКІВ

- Агротехнічні вимоги дол машин для збирання зернових культур при механічних втратах .Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції Наука,освіта,технології і суспільство.Світові тенденції та регіональний  Рівне ‒ 2023

- Підвищення технологічного процесу ремонту культиватора. збірник наукових праць матеріалами Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції Студентська освіта та наука в контексті глобальної трансформації» приуроченої до 125-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України Ніжин ‒ 2023

 Наталія ЮРЧИШИН

 • Визначення конструктивних параметрів транспортера –сепаратора коренеплодів з хвилеподібним утримувачем. Перспективні технології та прилади: Науковий збірник. – ЛУЦЬК,2022.Вип. 20-С.220-226 (фахове видання)
 • Навчально-методичний комплекс з дисципліни, як один із субєктів загальної паспортизації навчального процесу у аграрних. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Актуальні питання сучасної науки 6 квітня 2020 року
 • Оптимізація технологічного процесу очистки господарсько-побутових вод. IV Всеукраїнської науково-практичної конференції Актуальні питання сучасної науки і освіти 30 листопада 2021 року
 • Глибока переробка аграрної продукції – шлях до нового господарювання після війни.. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції Проблеми та перспективи розвитку освіти, науки та технологій в Україні та світі .Бережани ‒ 2022

Ігор ФЛЬОНЦ

 • Визначення конструктивних параметрів транспортера –сепаратора коренеплодів з хвилеподібним утримувачем. Перспективні технології та прилади: Науковий збірник. – ЛУЦЬК,2022.Вип. 20-С.220-226 (фахове видання)
 • Двоконтурна система теплогенерації. Актуальні проблеми та перспективи розвитку агро- та електроінженерії», матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2020 С 157-159.
 • Determination of technical-and-economic indices of root crop conveyer-separator during their motion on curved path. National institute of research-development for machines and installations designed to agriculture and food industry "Agricultural Engineering " - INMA Bucharest. 2020. - INMATEH - Vol. 61, No. 2 / 2020 C.175-182 (Scopus)
 • Increasing the Yield of Biogas and Electricity during Manure Fermentation Cattle by Optimally Adding Lime to Extruded Straw. egionale». Chişinău vol. 49, № .1/ 2021 Р73-85. (Web of Science Core Collection)
 • External rolling of a polygon on closed curvilinear profile. Acta Polytechnica. Journal of Advanced Engineering. 2021. Vol. 61. Issue 1. P. 270-278
 • Двохматричний прес-гранулятор. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія "Техніка та енергетика АПК", № 12 (3) 2021. С 129-135.
 • Синтез енергоощадних транспортно-технологічних систем з гвинтовими робочими органами. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія "Техніка та енергетика АПК", № 12 (4) 2021. С 77-84.
 • Визначення конструктивно силових параметрів транспортера-сепаратора коренеплодів з хвилеподібним утримувачем. Перспективні технології та прилади. Луцьк, 2022. № 20, С.108-113
 • Результати моделювання процесу теплогенерації на твердопаливного котла на сипучому органічному паливі. Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Україні та світі: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Бережани, 16 листопада 2022 р.). Бережани: ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України», 2022.
 • Математична модель транспортера-очисника коренеплодів з пружними скребками. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 90-річчю від дня народження професора Рибака Тимофія Івановича та 60-річчю кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин „Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва: проблеми теорії та практики “
 • Результати досліджень роботи паливної системи ДВЗ в умовах низьких температур. Збірник наукових статей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференціі «Проблеми та перспективи розвитку освіти, науки та технологій в Україні та світі» 15 листопада 2023 року.

Франя ЧУМАРНА

 • Оптимізація технологічного процесу очистки господарсько-побутових вод. IV Всеукраїнської науково-практичної конференції Актуальні питання сучасної науки і освіти 30 листопада 2021 року
 • Природно-кліматичні умови як фактор ризику виробництва плодів, ягід,винограду в Україні. Актуальні питання сучасної науки: зб. наук. праць ІІІ всеукраїнської науковопрактичної інтернет-конференції (м. Бережани, 6 квітня 2020 р.). Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж», 2020 р

 

ТЕЗИ

Андрій ГЛОВИН

 • Аналіз впливу хімічних елементів на властивості перлітного чавуну Зб. матеріалів 3-ї всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції Актуальні питання сучасності. Бережанський агротехнічний коледж”, 2020. -С. 70-76.
 • Підвищення зносостійкості стрілчастих лап. Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції Збалансоване природокористування та енергоефективність: екологічні, економічні та технічні аспекти 30 березня 2021 року
 • Визначення впливу мастила та робочої температури на працездатність підшипника кочення. Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та та технологій в Україні та світі м. Бережани, 16 листопада 2022 р. Бережани: ВСП Бережанський фаховий коледж НУБіП України, 2022. С. 234-238

Євген ГОРОТЬ 

 • Тиск колодок на гальмівний шків в колодкових гальмах. Зб. матеріалів 3-ї всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції Актуальні питання сучасності . ”Бережанський агротехнічний коледж”, 2020. - С. 84-8
 • Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності. Зб. наук. праць ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль. 9-10 квітня 2020 р.-С. 141-143.

-  Дистанційне навчання: переваги та недоліки. Зб.матеріалів обласного методоб’єднання викладачів інженерної і комп’ютерної графіки.Тернопіль, ТНТУ. - 2020. -С.75-78.

-   Дистанційна освіта-сучасність освітнього процесу. Зб. наукових праць ІІІ Міжнародної  науково-практичної  конференції.  Тернопіль.-ТНТУ. 9-10 квітня 2020р.. -С.112-115

.-   Дистанційна освіта-сучасність освітнього процесу. Зб.матеріалів крайового форуму освітян  Освіта енергія майбутнього  Тернопіль. ТНТУ. -2020.- ст.66-70

-  Гальмівний момент колодкових гальм механізмів Зб. матеріалів IV всеукраїнської науково-практичної конференції  Актуальні питання сучасної освіти та науки . ВСП Бережанський фаховий коледж НУБіП України ,2021.-С.46-49.  

-  Викиди забруднюючих речовин в процесі обслуговування транспортних засобів Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської конференції  Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Україні та світі . ВСП Бережанський фаховий коледж НУБіП України, -2022.-С.96-99.

-   Теоретичне обгрунтування процесу загвинчування гвинтової опори в грунт Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Україні та світі :зб. наук. пр. за матеріалами  всеукр. наук.-практ. конф., Бережани : ВСП Бережанський фаховий коледж НУБіП України, 2022. С. 201-205.

Микола ЛЕСЬКІВ

 - Формування сучасної системи інженерно-технічного сервісу аграрних підприємств. ІУ Всеукраїнська науково-практична конференція  Актуальні питання сучасної освіти та науки, 30 листопада 2021 року. с.105.

-  Особливості експлуатації і обслуговування електромобілів. ІУ Всеукраїнська науково-    практична конференція  Актуальні питання сучасної освіти та науки, 30 листопада 2021 року.с.388.

-    Технічний стан автомобіля – запорука безпеки на дорозі. ІУ Всеукраїнська науково-практична конференція  Актуальні питання сучасної освіти та науки  м. Бережани, 30 листопада 2021 року. с.366

-    Система ТО автомобілів та її місце в автомобільній транспортній системі. Всеукраїнська науково-практична конференція  Проблеми та перспективи розвитку науки , освіти та технологій в Україні та світі  м. Бережани, 16 листопада 2022 р. с.247

-   Підвищення довговічності і зносостійкості грунтообробних робочих органів. Всеукраїнська науково-практична конференція  Проблеми та перспективи розвитку науки , освіти та технологій в Україні та світі  м. Бережани, 16 листопада 2022 р.  с.227

-   Обгрунтування освітнього середовища для підготовки майбутніх фахівців агропромислового комплексу . Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція  Актуальні проблеми та перспективи технологічної та професійної освіти,   20-21 квітня 2023 року с.216

Мирослав ЯЦИКІВ

- Формування сучасної системи інженерно-технічного сервісу аграрних підприємств. ІУ Всеукраїнська науково-практична конференція  Актуальні питання сучасної освіти та науки , 30 листопада 2021 року. с.105.

-   Технічний стан автомобіля – запорука безпеки на дорозі. ІУ Всеукраїнська науково-практична конференція  Актуальні питання сучасної освіти та науки» м. Бережани, 30 листопада 2021 року. с.366

-   Система ТО автомобілів та її місце в автомобільній транспортній системі. Всеукраїнська науково-практична конференція  Проблеми та перспективи розвитку науки , освіти та технологій в Україні та світі  м. Бережани, 16 листопада 2022 р. с.247

-   Підвищення довговічності і зносостійкості грунтообробних робочих органів. Всеукраїнська науково-практична конференція  Проблеми та перспективи розвитку науки , освіти та технологій в Україні та світі  (м. Бережани, 16 листопада 2022 р.)  с.227

Василь ФУРДЕЙ

 -  Особливості експлуатації і обслуговування електромобілів. ІУ Всеукраїнська науково-    практична конференція  Актуальні питання сучасної освіти та науки , 30 листопада 2021 року.с.388.

  -  Зниження токсичності відпрацьованих газів в дизельних двигунах автомобілів. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Україні та світі». – 29.04.2022. – Бережани– С. 133 – 135

-  Системи керування автомобільними двигунами. Всеукраїнської науково-практичної конференції Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Україні та світ (м. Бережани,16 листопада 2022 р.) 263-266 с.

Михайло СИНОВЕЦЬ

 • Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності. Зб. наук. праць ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль. 9-10 квітня 2020 р.-С. 141-143.
 • Дистанційне навчання: переваги та недоліки. Зб.матеріалів обласного методоб’єднання викладачів інженерної і комп’ютерної графіки.Тернопіль, ТНТУ. - -С.75-78.
 • Дистанційна освіта-сучасність освітнього процесу. Зб.матеріалів крайового форуму освітян Освіта енергія майбутнього Тернопіль. ТНТУ. -2020.- ст.66-70
 • Дистанційна освіта-сучасність освітнього процесу. Зб. наукових праць ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції.  Тернопіль.-ТНТУ. 9-10 квітня 2020р.. -С.112-115

ФРАНЯ ЧУМАРНА

 • Екологічні наслідки деградації грунтів та інноваційні шляхи її подолання. Актуальні питання сучасної освіти та науки: зб. матеріалів IV Всеукраїнської науковопрактичної конференції (м. Бережани, 30 листопада 2021 р.). Бережани: ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України», 2021 р. 170 – 174 с.

 

ТЕЗИ  СТУДЕНТСЬКИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

 • Богдан ЗАСЄДКО, Андрій ГЛОВИН. Підвищення зносостійкості підшипників ковзання. ЗБІРНИК наукових праць за матеріалами Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Укоаїні та світі приуроченої до 125-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України Бережани ‒ 2023
 • Богдан ГРЕХ, Андрій ГЛОВИН. Відновлення працездатності опорних втулок шестеренчастих гідронасосів. Всеукраїнська науково-практична конференція Студентська освіта та наука в контексті глобальної трансформації суспільства  18 травня 2023 року, Ніжин
 • Олександр МАРТИНОВИЧ, Микола ЛЕСЬКІВ. Безпечна швидкість на дорогах населених пунктів . Безпека на дорозі: матеріали ІІІ Молодіжної науково-практичної конференції (в авторській редакції), м. Кривий Ріг, 21 травня 2021 року. с.111.
 • Василь ПЕТРІВ, Микола ЛЕСЬКІВ. Охорона навколишнього середовища від шкідливого впливу автотранспортних засобів в Україні. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція Збалансоване природокористування та енергоефективність: екологічні, економічні та технічні аспекти 30 березня 2021року.С.78
 • Маряна ДУХНІЙ, Наталія ЮРЧИШИН .Екологічні проблеми земельних ресурсів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції Збалансоване природокористування та енергоефективність : екологічні,економічні та технічні аспекти 30 березня 2021 року
 • Олександр КОЛОМІЙЧЕНКО, Наталія ЮРЧИШИН . Основні проблеми впровадження точного землеробства . Матеріали И Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Укоаїні та світі приуроченої до 125-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України Бережани ‒ 2022
 • Ігор ІВАНІВ, Наталія ЮРЧИШИН Екологічна сторона продовольчої безпеки у військовий час .Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Укоаїні та світі приуроченої до 125-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України Бережани ‒ 2023
 • Олександр МАРТИНОВИЧ, Мирослав ЯЦИКІВ .Дослідження впливу висоти зрізу рослин на якість обмолоту зерна зернозбиральними комбайнами .Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції Збалансоване природокористування та енергоефективність: екологічні, економічні та технічні аспекти 30 березня 2021 року
 • Арсен ЗІНЬ, Мирослав ЯЦИКІВ Підвищення технологічного процесу ремонту культиватора. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції Студентська освіта та наука в контексті глобальної трансформації» приуроченої до 125-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України Ніжин ‒ 2023 
 • Маряна КОСТИШИН, Франя ЧУМАРНА. Вплив російської воєнної агресії на грунти України. Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Україні та світі: зб. наукових праць за матеріалами Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Бережани, 28 березня 2023 р.). Бережани: ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України», 2023 р. 114 - 122 с. 
 • Діана ФЕДОРЕНКО, Франя ЧУМАРНА . Деградація ґрунтів -глобальна екологічна проблема сьогодення.. Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Збалансоване природокористування та енергоефективність: екологічні, економічні та технічні аспекти». (Бережани, 30 березня 2021р). Бережани 2021.р 57 – 60 с. 
 • Чупровський Василь, Фурдей Василь. Зниження токсичності відпрацьованих газів в дизельних двигунах автомобілів Матеріали Всеукраїнської студентська науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Україні та світі». – 29.04.2022. – Бережани– С. 133 - 135

ПАТЕНТИ

 • Фльонц І.В.,Бунько В.М.,Рамш В.Ю.,Потапенко М.В.,Шаршонь В.Л.Двоконтурна система теплогенерації Патент №, 142565, МПК (2020.01) F24H 1/22 (2006.01) F28D 1/00 F24D 10/00, Заявл. 27.01.2020, Опубл. 06.2020, Бюл.№ 11
 • Фльонц І.В., Яциків М.М.,Леськів М.С.,Фурдей В.В.Двоконтурна система тепловодопостачання з рециркуляцією холодної води Патент №, 144769, МПК F24D 3/00, Заявл. 12.05.2020, Опубл. 10.2020, бюл. № 20/2020
 • Фльонц І.В., Чвартацький І.І., Логуш І.В., Грабар А.В.Твердопаливний котел із системою видалення надлишкової вологи Патент №, 121088, МПК (2020.01) F24B 1/00 F24H 1/24 (2006.01) F23B 60/02 (2006.01), Заявл.22.01.2019, Опубл. 25.03.2020, Бюл.№ 6
 • Фльонц І.В.,Фльонц О.В.,Диня В.І.,Драган А.В.,Карась В.І.Твердопаливний котел на сипучому органічному паливі. Патент №, 141157, МПК (2020.01) F24H 1/00, Заявл. 07.2019, Опубл. 25.03.2020, Бюл.№ 6
 • Гнатьо М.В., Гнатьо В.М., Гнатьо Петро М., Гнатьо М.В., Фльонц І.В. Вакуумний сушильний агрегат. Патент №, 12231, МПК F26B 9/08 (2006.01), F26B 3/08 (2006.01), Заявл. 22.07.2019, Опубл. 12.10.2020, бюл. № 19
 • Гнатьо М.В., Клендій М.Б., Клендій М.І., Чвартацький І.І., Фльонц І.В., Логуш І.В., Грабар А.В., Куляк Б.В. Механіко-аеродинамічний подрібнювач січки сухих рослинних стебел. Патент №, 142796, МПК (2006), A01F 29/02 (2006.01), Заявл. 27.01.2020, Опубл. 25.06.2020, бюл. № 12
 • Фльонц І.В., Чвартацький І.І., Кирик О.М., Леськів М.С.,Качунь Т.Ю Шнековий сепаратор Патент № 123457 Україна: МПК (2006) B30B 9/12 (2006.01), B30B 9/02 (2006.01), B01D 35/28 (2006.01), C02F 11/00; заявл. 09.2022; опубл. 07.04.2021, бюл. № 14/2021.
 • Фльонц І.В.,Фльонц О.В., Буняк І.І., Юрчишин Н.І. Гловин А.Л., Грабар А.В. Спосіб вирощування картоплі. Патент № 152745 Україна: МПК (2006) A01G 22/25 (2018.01), A01C 21/00; заявл. 25.01.2019; опубл. 05.04.2023, бюл. № 14/2023
 • Гнатьо М.В., Клендій М.Б., Фльонц І.В., Чвартацький І.І., Логуш І.В., Кирик О.В. Деревнопаливний водонагрівальний апарат для нагріву води в басейні. Патент № 152798Україна: МПК (2006) F24H 1/20 (2022.01); заявл. 19.09.2022; опубл. 12.04.2023, бюл. № 15/2023
 • Фльонц І.В., Фурдей В.В., Логуш І.В.,Яциків М.М., Леськів М.С., Фльонц В.І. Система підігріву біодизельного пального. Патент № 152799Україна: МПК (2006) F01B 27/00, F02N 7/00, заявл. 19.09.2022; опубл. 12.04.2023, бюл. № 15/2023

Приєднуйтеся до нас

    
Шановні ВИКЛАДАЧІ!
Інформаційні матеріали на сайт Коледжу необхідно надсилати на поштову скриньку
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

 

© 2024 Your Company. Designed By JoomShaper

Відокремлений структурний підрозділ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НУБіП України

Адреса:

 вул. Академічна 20, м. Бережани,
Тернопільська обл., Україна, 47501

 (03548) 2-24-82   096 760 79 16

vp_batk@ukr.net   batcnubip@nubip.edu.ua

 

Національний університет біоресурсів

і природокористування України

Адреса:

 03041, Україна, м. Київ,
вул. Героїв Oборони, 15.

 (044) 527-82-42

 rectorat@nubip.edu.ua

 
 

Навігація