Відокремлений структурний підрозділ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

Національного університету біоресурсів і природокористування України

A
A
A

Підвищення кваліфікації та стажування ПП циклової комісії гуманітарних дисциплін

Прізвище, ім'я, по батькові Назва документа

Орейда Віра Михайлівна

Національний університет біоресурсів і природокористування України Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму, Свідоцтво СС 00493706/010523-19 Тема випускної роботи: "Упровадження у навчальний процес активних (інтерактивних) методів навчання при викладанні дисциплін "Історія України", "Всесвітня історія" 02.10.2019 р. (тривалість 150 годин / 5 кредитів ЄКТС).

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Свідоцтво ПК № 000759, Тема випускної роботи: "Авторська програма особистісно-професійного розвитку" за програмою «Методика удосконалення освітнього процесу» (мовленнєва компетентність), 28.09.2020р. (тривалість 30 годин / 1 кредит ЄКТС).

Національний університет біоресурсів і природокористування України Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму, Сертифікат СС 00493706 / 001169-21 пройшла підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчально-тематичною програмою з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності з дисципліни "Історія України " з 08.02.2021р. по 12.02.2021 р. (тривалість 30 годин / 1 кредит ЄКТС).

МОН України НМЦ вищої та фахової передвищої освіти, Сертифікат № СС 38282994/4039-22, пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників у формі масового відкритого онлайн-курсу "Проєктування електронних освітніх ресурсів" , 28-30.11.2022р. (14 год.)

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Свідоцтво ПК № 6715, "Авторська програма особистісно-професійного розвитку" за програмою «Інклюзивне освітнє середовище», 09.05.2023р. (тривалість 30 годин / 1 кредит ЄКТС).

Пилипишин Світлана Ігорівна

Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти, Свідоцтво СС 00493706/009513-19, підвищення кваліфікації керівників аграрних коледжів, 12.04.2019р. (тривалість 72 години / 2,4 кредиту ЄКТС).

Стажування на кафедрі журналістики та мовної комунікації гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України з навчальної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" з 22.10.2019р. по 22.11.2019р. Згідно наказу №120/3 видана довідка №19-1050/6 від 26.12.2019р.

ДЗВО "Університет менеджменту освіти" Український відкритий університет післядипломної освіти Центральний інститут післядипломної освіти Міжнародна освітня корпорація "Гранд-Експо", сертифікат №2034/20Д, тема вебінару: "Нова роль школи, директорів та вчителів", 15.04.2020р., (тривалість 3 години / 0,1 кредит ЄКТС).

ТОВ "Видавнича група ОСНОВА", Сертифікат 29111-29277-12096, тема вебінару: "Як полегшити підготовку до ЗНО за допомогою візуалізації?", для вчителів української мови та літератури та широкого кола педагогів, 16.04.2020р. (тривалість 2 години / 0,06 кредиту ЄКТС).

Open Shool, Сертифікат ID 1-422-20-1262, тема вебінару: "Медіаграмотність та інструменти перевірки інформації: текст, фото, відео", здобула знання на напрямом аналізу інформації у медіа та використання інструментів перевірки достовірності контенту у форматі тексту, фото, відео, 22.04.2020р. (тривалість 2 години / 0,06 кредиту ЄКТС).

ТОВ "Освітній портал", Свідоцтво № 280420-09, тема вебінару: "Онлайн освіта: від викликів до нових можливостей", 28.04.2020р. (тривалість 2 години / 0,06 кредиту ЄКТС).

Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти, Свідоцтво СС 00493706 / 011654-20 Тема випускної роботи: «Електронні звіти» за програмою «Інформаційне і телекомунікаційне забезпечення навчального процесу: Інструменти дистанційного навчання», 30.04.2020 р. (тривалість 60 годин / 3 кредиту ЄКТС).

ТОВ освітній портал «На Урок», Свідоцтво № В278-1147502, тема вебінару: "Скринкасти, або форми і методи подачі навчального матеріалу під час дистанційного навчання", за напрямами "ІКТ", "Предметні підйоми", 10.05.2020р. (тривалість 2 години / 0,06 кредиту ЄКТС).

ТОВ освітній портал «На Урок», Свідоцтво № В 236-1147502, тема вебінару: "Створення інклюзивного середовища в закладі освіти", за напрямами "Робота школи", 10.05.2020р. (тривалість 2 години / 0,06 кредиту ЄКТС).

МОН НМЦ вищої та фахової передвищої освіти, Сертифікат СС 38282994 / 1513-20, за програмою підвищення кваліфікації керівників закладів фахової передвищої освіти, 06.10.2020р. (тривалість 16 годин / 0,2 кредиту ЄКТС).

ТОВ освітній портал «На Урок», Свідоцтво № В376-1147502, тема вебінару: "Онлайн-сервіси для дистанційної роботи: Google, Meet, Skype, Zoom", за напрямами "ІКТ", "Робота школи", "Практичні прийоми", 05.11.2020р. (тривалість 2 години / 0,06 кредиту ЄКТС).

Управління державної служби якості освіти у тернопільській області ТНПУ, Сертифікат №32, пройшла навчання з питань проведення інституційного аудиту, створення і розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗЗСО, 20.01.2021р. по 19.02.2021р. (тривалість 45 годин / 1,5 кредиту ЄКТС).

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Сертифікат № Т21 0205 Крайовий форум освітян «Освіта – енергія майбутнього», робота в секції "Наступність та якість неперервної освіти", від 26.09.2021 р. (тривалість 6 год. / 0,2 кредита та ЄКТС)

МОН України Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Свідоцтво №5242 (модуль «Комунікація в освітньому процесі (комунікативна компетентність)»), тема "Авторська програма особистісно-професійного розвитку", від 05.05.2022 р. (тривалість 30 год. / 1 кредит ЄКТС).

Полтавський державний аграрний університет,Сертифікат № СС00493014/000434-22 Вебінар «Адаптація під час війни», від 13.10.2022 р. (тривалість 6 год.)

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Сертифікат № УЧ 1120 Крайовий форум освітян «Освіта – енергія майбутнього», від 23.10.2022 р., (тривалість 6 год. / 0,2 кредита ЄКТС).

Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти", Сертифікат № ПК-2023/6365, пройшла підвищення кваліфікації за програмою Всеукраїнського марафону "Практичні кейси: освітній менеджмент та управління, психолого-педагогічна підтримка, інклюзивний підхід", від 18-20 квітня 2023 року. (тривалість 15 год. / 0,5 кредиту та ЄКТС)

МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Фпкультет соціальної та психологічної освіти, Кафедра психології, Лабораторія "Вдосконалення майстерності майбутнього психолога імені Анни Іванівни Кагальняк", Національний університет біоресурсів і природокористування України, Громадська організація "Антропос - України - для дітей цього світу дітям", Сертифікат, участь у ІІ Всеукраїнському фестивалі інноваційної психології з міжнародною участю, 2-3 травня 2023р. (тривалість 18 год. / 0,6 кредита ЄКТС).

Юдіна Анна Андріївна

ГО "Прометеус", сертифікат виданий 10.12.2020р., успішно закінчила курс "Критичне мислення для освітян" (30 год. / 1 кредит)

Національний університет біоресурсів і природокористування України Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму, сертифікат СС 00493706 / 001176-21 пройшла підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчально-тематичною програмою з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності з дисципліни "Правознавство" з 08 лютого по 12 лютого 2021 р. (30 год. / 1 кредит)

ГО "Прометеус", сертифікат виданий 25.12.2022р., успішно закінчила курс "Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів", (60 год. / 2 кредити ЄКТС)

ГО "Прометеус", сертифікат виданий 25.12.2022р., успішно закінчила курс "Освіта для всіх: різноманітність, інклюзія та фізичний розвиток", (30 год. / 1 кредит ЄКТС)

Білан Наталія Миколаївна

ТОВ «Всеосвіта», підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на тему: «Форми та методи подання матеріалу в умовах дистанційного навчання», сертифікат ВС971625 від 11.05.2020 (2 год.);

ТОВ «Всеосвіта», підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на тему: «Онлайн-ресурси для оформлення проєктної діяльності», cертифікат LR104949 від 17.05.2020 (2 год.);

ТОВ «Всеосвіта», підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на тему: «Онлайн-інструменти для створення навчальних відео та скринкастів», cертифікат АU017694 від 05.06.2020 (2 год.);

ТОВ «Всеосвіта», підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на тему: «Дистанційне навчання: інструменти для отримання миттєвого зворотного зв’язку», cертифікат ІО085520 від 17.06.2020 (2 год);

ТОВ «Всеосвіта», підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на тему: «Безперервність і системність у навчанні англійської мови як запорука тривалих високих результатів», cертифікат QY598258 від 19.06.2020 (2 год);

ТОВ «Всеосвіта», підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на тему: «Онлайн-тестування як форма контролю та підвищення якості знань», cертифікат WV316879 від 20.06.2020 (2 год.);

ТОВ «Всеосвіта», підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на тему: «Рефлексивне оцінювання в освітньому процесі як ресурс особистісного розвитку», cертифікат SX 845801 від 21.06.2020 (2 год.)

ТОВ «На урок», підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на тему: «Викладання іноземної мови в умовах дистанційного та онлайн-навчання», свідоцтво № В255-981317 від 12.05.2020 (2 год.);

ТОВ «На урок», підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на тему: «Мініпроєкти як альтернатива звичайним домашнім завданням», свідоцтво № В203-981317 від 18.06.2020 (2 год.);

ТОВ «На урок», підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на тему: «Проєктне навчання у викладанні гуманітарних дисциплін: коли теорія оживає», свідоцтво № В125-981317 від 18.06.2020 (2 год.);

ТОВ «На урок», підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на тему: «Мотиваційна складова проєктної діяльності», свідоцтво № В206-981317 від 19.06.2020 (2 год.);

ТОВ «На урок», підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на тему: «Практика використання інтернет-ресурсів на уроках іноземної мови», свідоцтво № В114-981317 від 20.06.2020 (2 год.);

ТОВ «На урок», підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на тему: «Організація позашкільних та онлайн-проєктів з іноземної мови в умовах дистанційного та офлайн-навчання», свідоцтво № В284-981317 від 21.06.2020 (2 год.)

ТОВ «На урок», підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на тему: «Використання елементів проєктної діяльності в умовах змішаного навчання», свідоцтво № В355-981317 від 24.09.2020 (2 год.)

НУБіП України ННІ післядипломної освіти, курси підвищення кваліфікації, свідоцтво № СС00493706/009724-19 від 24.04. 2019 (150 год.).

ТОВ «Всеосвіта», підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на тему: «Підтримка дітей з особливими освітніми потребами: практичні поради», сертифікат № АR737339 від 18.10.2020 (2 год.)

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, підвищення кваліфікації за модулем «Методика удосконалення освітнього процесу (мовленнєва компетентність)», свідоцтво ПК № 1512 від 19.02.2021 (30 год.).

Національний університет біоресурсів і природокористування України Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму,сертифікат СС 00493706 / 001154-21 пройшла підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчально-тематичною програмою з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності з дисципліни "Німецька мова" з 08 лютого по 12 лютого 2021 р. (30 год. / 1 кредит)

Краківський економічний університет, міжнародне науково-педагогічне стажування на тему: «New and innovative teaching methods», сертифікат NR 3453/MSAP/2023 від 17.03.2023 (180 год.).

Інститут модернізації змісту освіти, Сертифікат № imo235-142, пррослухала вебінар для вчителів, які викладають іноземні мови, за напрямом "Інформаційні технології та STEM", та вдосконалила інформаційно-цифрову компетентнфсть педагогічного партнерства, від 31.01.2023р. (тривалість 3 год. / 0,1 кредита ЄКТС)

МОН України, Національна академія педагогічних наук України, Сертифікат № УЧ 0517, Крайовий форум освітян "Освіта - енергія майбутнього", Секція "Технології навчання іноземних мов vs виклики часу (іноземна мова)", від 23.10.2022 р., (тривалість 6 год. / 0,2 кредита ЄКТС)

Гальчак Тетяна Віталіївна

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, свідоцтво ПК № 000834, Тема випускної роботи: "Авторська програма особистісно-професійного розвитку", за програмою «Інструменти діяльності педагогічних працівників», 28 травня 2020р. (тривалість 30 годин / 1 кредит ЄКТС).

ТОВ "Всеосвіта", Сертифікат №РВ759962, Тема вебінару: "Рефлексивне оцінювання в освітньому процесі як ресурс особистісного розвитку", 25.05.2020р. (тривалість 2 години / 0,06 кредиту ЄКТС).

ТОВ освітній портал «На Урок», Свідоцтво №К31-1212841, тема інтернет-конференції "Ефективна взаємодіяв освіті: інструменти та прийоми", за напрямами "Наскрізні навички", "Інклюзивна освіта", "Психологія", "Інтегроване навчання", "Практичні прийоми", 15.05.2020р. (тривалість 13 годин / 0,43 кредиту ЄКТС).

ТОВ освітній портал «На Урок», Свідоцтво №В284-1212841, тема вебінару: "Організація позашкільних та онлайн-проєктів з іноземної мови в умовах дистанційного навчання", за напрямами "Проєктне навчання", "ІКТ", "Іноземна мова", 07.05.2020р. (тривалість 2 години / 0,06 кредиту ЄКТС).

Національний університет біоресурсів і природокористування України Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму,Сертифікат СС 00493706 / 001158-21, пройшла підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчально-тематичною програмою з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності з дисципліни "Англійська мова" з 08 лютого по 12 лютого 2021 р. (тривалість 30 годин / 1 кредит ЄКТС).

Жеребецький Степан Володимирович

Журнал «Зарубiжна лiтература в школах України», «Література в 3D новому поколінню – нові тексти» (20702 21 листопада 2020 – 3 год.)

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, підвищення кваліфікації свідоцтво ПК № 000677, за програмою "Сучасні ІКТ в освіті (цифрова компетентність), "Авторська програма ососбистісного професійного розвитку", від 22.12.2020р. (30 год./ 1 кредит)

НМЖ "Зарубіжна література в школах України" МП "Світ філолога", Сертифікат №001727, пройшов підвищення кваліфікації за видом "вебінар" (дистанційно) на тему: "Методичний марафон: ТОП-25 онлайн-сервісів для ефективної роботи вчителя-філолога", від 06.04.2021р. (тривалість 5 год. / 0,17 кредиту)

НМЖ "Зарубіжна література в школах України" МП "Світ філолога", Сертифікат №002598, пройшов підвищення кваліфікації за видом "вебінар" (дистанційно) на тему: "Особливості практичного формування математичної компетентності на уроках літератури", від 12.05.2021р. (тривалість 5 год. / 0,17 кредиту)

НМЖ "Зарубіжна література в школах України" МП "Світ філолога", Сертифікат №002601, пройшов підвищення кваліфікації за видом "вебінар" (дистанційно) на тему: "Формування ключових та предметних компетентностей на уроках літератури через творчі завдання і запитання", від 12.05.2021р. (тривалість 2 год. / 0,07 кредиту)

НМЖ "Зарубіжна література в школах України" МП "Світ філолога", Сертифікат №002600, пройшов підвищення кваліфікації за видом "вебінар" (дистанційно) на тему: "Простір цікавих ідей: формування життєвих компетентностей учнів засобами ІКТ на уроках словесності", від 12.05.2021р. (тривалість 5 год. / 0,17 кредиту)

НМЖ "Зарубіжна література в школах України" МП "Світ філолога", Сертифікат №002597, пройшов підвищення кваліфікації за видом "вебінар" (дистанційно) на тему: "Формування ключових компетентностей через впровадження STЕM, STЕАM та STRЕАM-освіти на уроках зарубіжної та української літератури", від 12.05.2021р. (тривалість 4 год. / 0,13 кредиту)

НМЖ "Зарубіжна література в школах України" МП "Світ філолога", Сертифікат №002599, пройшов підвищення кваліфікації за видом "вебінар" (дистанційно) на тему: "Теорія літератури як ключ до реалізації компетентнісного підходу при вивченні творів зарубіжної та української літератур. 5-11 класи", від 12.05.2021р. (тривалість 4 год. / 0,13 кредиту)

НМЖ "Зарубіжна література в школах України" МП "Світ філолога", Сертифікат №003185, пройшов підвищення кваліфікації за видом "вебінар" (дистанційно) на тему: "Формування читацьких інтересів за допомогою хмарних технологій. Буктрейлер – сучасна форма реклами книг", від 04.06.2021р. (тривалість 3 год. / 0,10 кредиту)

НМЖ "Зарубіжна література в школах України" МП "Світ філолога", Сертифікат №003188, пройшов підвищення кваліфікації за видом "вебінар" (дистанційно) на тему: "Панорама ідей: форми, методи організації дистанційного навчання", від 04.06.2021р. (тривалість 6 год. / 0,20 кредиту)

НМЖ "Зарубіжна література в школах України" МП "Світ філолога", Сертифікат №003184, пройшов підвищення кваліфікації за видом "вебінар" (дистанційно) на тему: "Нова програма для 10 класу: сучасна література в юнацькому читанні", від 04.06.2021р. (тривалість 3 год. / 0,10 кредиту)

НМЖ "Зарубіжна література в школах України" МП "Світ філолога", Сертифікат №003187, пройшов підвищення кваліфікації за видом "вебінар" (дистанційно) на тему: "Література з 3D: новому поколінню - нові тексти", від 04.06.2021р. (тривалість 3 год. / 0,10 кредиту)

НМЖ "Зарубіжна література в школах України" МП "Світ філолога", Сертифікат №012752, пройшов підвищення кваліфікації за видом "вебінар" (дистанційно) на тему: "Панорама ідей: форми, методи організації дистанційного навчання", від 21.06.2022р. (тривалість 6 год. / 0,20 кредиту)

НМЖ "Зарубіжна література в школах України" МП "Світ філолога", Сертифікат №012751, пройшов підвищення кваліфікації за видом "вебінар" (дистанційно) на тему: "Примусити не можна зацікавити. Захопливий урок для сучасних дітей: від суперідеї до втілення", від 21.06.2022р. (тривалість 6 год. / 0,20 кредиту)

НМЖ "Зарубіжна література в школах України" МП "Світ філолога", Сертифікат №012749, пройшов підвищення кваліфікації за видом "вебінар" (дистанційно) на тему: "Проблеми підлітків та самовдосконалення особистості в сучасній літературі: шкільний аспект вивчення", від 21.06.2022р. (тривалість 6 год. / 0,20 кредиту)

НМЖ "Зарубіжна література в школах України" МП "Світ філолога", Сертифікат №012750, пройшов підвищення кваліфікації за видом "вебінар" (дистанційно) на тему: "Практичні поради з вивчення творів сучасної літератури в школі. Зарубіжна література. 5-11 класи", від 21.06.2022р. (тривалість 6 год. / 0,20 кредиту)

НМЖ "Зарубіжна література в школах України" МП "Світ філолога", Сертифікат №012748, пройшов підвищення кваліфікації за видом "вебінар" (дистанційно) на тему: "Суперздібності сучасного вчителя: мотивувати, надихати, розширювати можливості. Як розвивати універсальні навички (soft skills) в учнів за допомогою нових техноблогій?", від 21.06.2022р. (тривалість 6 год. / 0,20 кредиту)

Кулібаба Людмила Ігорівна

ГС "Освіторія", Сертифікат № О-45790 пройшла підвищення кваліфікації за темою "Розумію: курс з психологічно-емоційної підтримки", від 19.10.2023р. (тривалістю 30 год. / 1 кредит ЄКТС)

Куца Світлана Іванівна

Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти, Свідоцтво СС 00493706/010517-19, Тема випускної роботи: "Впровадження інтерактивних технологій навчання в навчальному процесі при викладанні дисципліни "Англійська мова", 02.10.2019 р. (тривалість 150 години / 5 кредитів ЄКТС)

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, свідоцтво ПК № 000755, Тема випускної роботи: "Авторська програма особистісно-професійного розвитку", за програмою «Методика удосконалення освітнього процесу (мовленнєва компетентність)», 28 травня 2020р. (тривалість 30 години / 1 кредит ЄКТС)

ТОВ освітній портал «На Урок», Свідоцтво №В284-1212841, тема вебінару: "Організація позашкільних та онлайн-проєктів з іноземної мови в умовах дистанційного навчання", за напрямами "Проєктне навчання", "ІКТ", "Іноземна мова", 07.05.2020р. (тривалість 2 години / 0,06 кредиту ЄКТС).

Національний університет біоресурсів і природокористування України Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму, Сертифікат СС 00493706 / 001166-21 пройшов підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчально-тематичною програмою з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності з дисципліни "Англійська мова" з 08.02.2021 по 12.02.2021 р. (тривалість 30 год. / 1 кредит ЄКТС)

ГО "Прометеус", Сертифікат https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/b724c22ebce74da7869ebd8777bda556, успішно закінчила курс "Освітні інструменти критичного мислення", від 20.02.2023р., (тривалість 60 год. / 2 кредита ЄКТС)

ГС "Освіторія", Сертифікат № О-45790 пройшла підвищення кваліфікації за темою "Розумію: курс з психологічно-емоційної підтримки", від 19.10.2023р. (тривалістю 30 год. / 1 кредит ЄКТС)

П`єнтак Ганна Іванівна

Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти, свідоцтво, свідоцтво СС 00493706/008115-19 "Шляхи та пропозиції вдосконалення навчально-виховного процесу на заняттях української мови та літератури" від 20.02.2019 р. (150 год.)

Стажування на кафедрі журналістики та мовної комунікації гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України з навчальної дисципліни "Українська мова", "Українська література", "Українська мова за професійним спрямуванням" з 22.10.2019р. по 22.11.2019р. Згідно наказу №120/3 видана довідка №19-1050/4 від 26.12.2019р.

МОН України Рада директорів закладів вищої освівти І-ІІ рівнів акредитації Тернопільської області, Науково-практичний семінар обласного методичного об'єднання викладачів української мови та літератури на тему: "Використання сучасних освітнії технологій на заняттях української філології", від 20.02.2020р. (тривалість 6 год. / 0,3 кредита ЄКТС)

Освітній портал На Урок, свідоцтво №В181-1184513, дистанційно підвищила кваліфікацію під час вебінару "Типові завдання на ЗНО з української мови та літератури: на що потрібно звернути увагу",за напрямами "Предметне навчання", 28.04.2020р. (2 год./0,06 кредиту)

Освітній портал На Урок, свідоцтво №В278-1184513, дистанційно підвищила кваліфікацію під час вебінару "Скринкасти, або форми і методи подачі навчального матеріалу під час дистанційного навчання",за напрямами"ІКТ", "Практичні прийоми", 29.04.2020р. (2 год./0,06 кредиту)

Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за програмою «Методика удосконалення освітнього процесу (мовленнєва компетентність)» тема "Авторська програма особистісно-професійного розвитку", свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 000760, 28 травня 2020р. (30год.)

Національний університет біоресурсів і природокористування України Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму, сертифікат СС 00493706/000893-20 приймала участь у навчанні з 12.10.2020р. по 19.10.2020р. за навчально-тематичною програмою "Підвищення кваліфікації начальників та методистів навчальних та навчально-методичних відділів" в обсязі 30 годин /1 кредит ЄКТС

Взяла участь у роботі вебінару на базі Вінницького інституту ЗВО "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", сертифікат Р/н 1/7-1215 Наказ №112 від 30.11.2020р., "Інклюзивне навчання та дистанційна освіта" 27-29 листопада 2020 р. (9 год.)

МОН України Рада директорів закладів в фахової передвищої освіти Тернопільської області, Сертифікат №УФ-2020-40, Методичне об'єднання викладачів української мови та літератури Науково-практичний онлайн-семінар "Дистанційне навчання як нова освітня реальність: виклики, можливості досягнення", від 01.12.2020р. (тривалість 4 год. / 0,13 кредита ЄКТС)

МОН НМЦ вищої освіти та фахової передвищої освіти, сертифікат СС 38282994 / 1768-21, в тому що вона 15-16 квітня 2021 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти "Інноваційна педагогічна діяльність в закладах фахової передвищої освіти", (16 год.)

Національний університет біоресурсів і природокористування України Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму, сертифікат СС 00493706 / 001170-21 пройшла підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчально-тематичною програмою з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності з дисципліни "Українська мова та література" з 08 лютого по 12 лютого 2021 р. (30 год. / 1 кредит)

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського, сертифікат №21040760, участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю педагогічних, науково-практичних працівників та студентів "Сучасні стратегії формування українськомовної особистості", (14 год.) 18-19 лютого 2021р.

МОН України Рада директорів закладів в фахової передвищої освіти Тернопільської області, Обласне методичне об'єднання викладачів української мови та літератури Науково-практичний онлайн-семінар "Інноваційні освітні технології та методи їх використання в процесі мовно-літературної підготовки фахових молодших бакалаврів", від 15.12.2021р. (тривалість 4 год. / 0,13 кредита ЄКТС)

Вінницький інститут ЗВО "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" за організацією ГО "Соціальна перспектива", Сертифікат № ISO51Y-CE000855, успішно закінчила курс на платформі дистанційного навчання "Інклюзія та дистанційне навчання" 20.01.2022-26.01.2022 (30 год).

ВСП "Бережанський фаховий коледж НУБІП України", Сертифікат №29042022/140, брала участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції "Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Україні та світі", від 29.04.2022р. (тривалість 6 год. / 0,2 кредита ЄКТС)

ГО "Соціальна перспективаа", Сертифікат № ISO52Y-CE000041, пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації "Інклюзивне освітнє середовище та доступність в освітньому процесі", від 23-26 червня 2022р., (тривалість 30год. / 1 кредит ЄКТС)

МОН України, Полтавський державний аграрний університет, Сертифікат № СС 0049301 / 000468-22, прийняла участь у вебінарі на тему: "Адаптація під час війни", від 13 жовтня 2022р., (тривалість 6 год. / 0,2 кредита ЄКТС)

МОН НМЦ вищої освіти та фахової передвищої освіти, в тому що вона 10 листопада 2022 року пвзяла участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах диджиталізації суспільсьва", (тривалість 8 год. / 0,4 кредит ЄКТС)

ВСП "Бережанський фаховий коледж НУБІП України", Сертифікат №29042022/140, брала участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції "Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Україні та світі", від 16.11.2022р. (тривалість 6 год. / 0,2 кредита ЄКТС)

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського, сертифікат ПК №02139222 / 001306-23, брала участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції "Стан проблеми та перспективи розвитку мовно-літературної освіти в умовах реалізації продуктовної освітньої стратегії", від 21-22 лютого 2023р., (тривалість 15год. / 0,5 кредита ЄКТС)

ГО "Прометеус", Сертифікат, успішно закінчила курс "Освітні інструменти критичного мислення", від 08.03.2023р., (тривалість 60 год. / 2 кредити ЄКТС)

Процик Галина Василівна

Стажування на кафедрі журналістики та мовної комунікації гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України з навчальної дисципліни "Українська мова" з 22.10.2019р. по 22.11.2019р. Згідно наказу №120/3 видана довідка №19-1050/6 від 26.12.2019р.

ТОВ "На урок", Свідоцтво № ОК29-2777248, дистанційно підвищила кваліфікацію на курсі "Комунікативна компетентність учасників освітнього процесу: практичний підхід до формування навички ХХІ століття", за напрямами "Наскрізні навички", "Предметне навчання", "НУШ", "Практичні прийоми", 27.01.2022р.(тривалість 24 години / 0,8 кредиту ЄКТС)

ГО "Платформа ОСВІТИ" ЄДРПОУ 43830174, Сертифікат №5537638543181, брала участь у підвищенні кваліфікацї на тему: "Використання інтерактивних технологій на уроках української мови та літератури",24.05.2022р., (15 год. / 0,5 кредиту ЄКТС)

МОН НМЦ вищої та фахової передвищої освіти, Сертифікат СС 38282994/02203-22, брала участь в онлайн-семінарі "Психологічна підтримка особистості у кризових ситуаціях", 26.05.2022р. (8 год.)

ГО "Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів", Сертифікат №449565389483295276, підвищила кваліфікацію за темою: "Розвиток педагогічної діяльності та формування медіаграмотності на уроках української мови та літератури", від 23.03.2023р. (тривалість 30 години / 1 кредит ЄКТС)

МОН рада директорів закладів фахової передвищої освіти Тернопільської області, Методичне об'єднання викладачів української мови та літератури, Сертифікат № УФ-2023/43, взяла участь у роботі онлайн-семінару "Особливості викладання філологічних дисциплін в умовах воєнного стану та змішаного навчання", від 27.03.2023р. (тривалість 4 год. / 0,13 кредит ЄКТС)

Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ неперервної освіти і туризму, Сертифікат, прийняла участь у Міжнародному науково- практичному семінарі "Управління інноваційними та конс алтингова діяльність у викликах сьогодення", від 15.06.2023 р. (6 год).

ГС "Освіторія", Сертифікат № О-45599, пройшла підвищення кваліфікації за темою "Спільно до навчання: ефективна та безпечна освіта паід час війни", від 19.10.2023р. (тривалістю 8 год. / 1 кредит ЄКТС)

Бойко Олександра Іванівна

Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти, свідоцтво СС 0043706/008100-19 Різноманітні інноваційні форми та методи проведення занять з "Української мови та літератури", від 20.02.2019 р. (150 год.)

Стажування на кафедрі журналістики та мовної комунікації гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України з навчальної дисципліни "Українська мова", "українська література", "Українська мова за професійним спрямуванням" з 22.10.2019р. по 22.11.2019р. Згідно наказу №120/3 видана довідка №19-1050/5 від 26.12.2019р.

Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за програмою «Методика удосконалення освітнього процесу (мовленнєва компетентність)» тема "Авторська програма особистісно-професійного розвитку", свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 000751, 28 травня 2020р. (30год.)

Освітній портал На Урок, свідоцтво №К29-901312, дистанційно підвищила кваліфікацію під час інтернет-конференції "Українська мова та література: ідеї та досвід викладання",за напрямами "Предметне навчання", 23.04.2020р. (8 год./0,27 кредиту)

Рух освіта, Сертифікат № 999846513-212v, Всеукраїнська наукова конференція: "Діджиталізація освіти - вимога цифрової ери", на тему: "Педагогічна творчість та креативність", від 07-08.05.2021р.

Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, Сертифікат № Т21 1606, Крайовий форум освітян "ОСвіта - енергія майбутнього", взяла участь у роботі секції Інклюзивно-ресурсний центр: "Інклюзивна компетентність педагога", від 26.09.2021р. (6 год. / 0,2 кредита ЄКТС)

Національний університет біоресурсів і природокористування України Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму,, сертифікат СС 00493706 / 001155-21 пройшла підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчально-тематичною програмою з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності з дисципліни "Українська мова та література" з 08 лютого по 12 лютого 2021 р. (30 год. / 1 кредит)

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського, сертифікат № 21040697, участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю педагогічних, науково-практичних працівників та студентів "Сучасні стратегії формування українськомовної особистості", (14 год.) 18-19 лютого 2021р.

Prometheus , сертифікат засвідчує що успішно закінчила курс підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості, онлайн курси, 31.01.2022р. (15 год. / 0,5 кредита ЄКТС)

На урок, Свідоцтво № В626-901312, дистанційно підвищила кваліфікацію під час вебінару "Класика української літератури: як зацікавити учнів, аби не ламати зуби через "забронзовілість", за напрямами "Предметне навчання", "Інтегроване навчання", "Практичні прийоми", від 23.06.2022р. (2 год. / 0,06 кредиту ЄКТС)

МОН НМЦ вищої та фахової передвищої освіти, сертифікат виданий в тому, що брала участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Інформацйно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах диджиталізації суспільства", від 10.10.2022р.(30 год. / 1 кредит)

Prometheus, сертифікат засвідчує що успішно закінчила курс Освітні інструменти критичного мислення, 15.03.2023р. (60 год. / 2 кредита ЄКТС)

Лещук Василь Іванович

Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти, свідоцтво СС 00493706/008110-19, Тема випускної роботи: «Національно-патріотичне виховання в процесі вивчення дисциплін "Людина в сучасному соціумі", "Культурологія", "Соціологія"», 20.02.2019 р. (тривалість 150 годин / 5 кредитів ЄКТС).

ТОВ освітній проект «На урок», Свідоцтво № К24-44164, тема інтернет-конференції «Мотивація в освіті: інструменти, прийоми та принципи» за напрямом «Психологія», 18.01.2020р. (тривалість 10 годин / 0.33 кредиту ЄКТС).

ТОВ освітній проект «На урок», Свідоцтво № К25-44164, Підвищив кваліфікацію під час інтернет-конференції: «Безпека в інтернеті» за напрямом «ІКТ», «Медіаграмотність», 08.02.2020р. (тривалість 15 годин / 0,5 кредиту ЄКТС).

Національний університет біоресурсів і природокористування України Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму, Сертифікат СС 00493706 / 001168-21 пройшов підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчально-тематичною програмою з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності з дисципліни "Психологія " з 08.02.2021р. по 12.02.2021 р. (тривалість 30 годин / 1 кредит ЄКТС).

ТОВ освітній проект «На урок», Свідоцтво № К25-44164, тема інтернет-конференції «Безпека в інтернеті» за напрямами «Медіаграмотність», «ІКТ», 08.02.2020р. (тривалість 15 години / 0.5 кредиту ЄКТС).

ТОВ освітній проект «На урок», Свідоцтво № В180-44164, тема вебінару: «Механізми та наслідки виникнення стресу» за напрямом «Психологія», 17.02.2020р. (тривалість 2 години / 0,06 кредиту ЄКТС).

ТОВ освітній проект «На урок», Свідоцтво № В218-44164, тема вебінару: «Творчі методи трансформації та подолання конфліктів» за напрямами «Психологія», «Практичні прийоми», 19.02.2020р. (тривалість 2 години / 0,06 кредиту ЄКТС).

МОН НМЦ вищої та фахової передвищої освіти, Сертифікат НМЦ 38282994 / №1906-19, тема семінару «Конструктивна взаємодія з молоддю як умова створення безпечного і комфортного освітнього середовища закладу освіти», 15 04.2019р., (тривалість 16 год. / 0,6 кредиту ЄКТС).

ТОВ освітній проект «На урок», Свідоцтво № В272-44164, тема вебінару: «Онлайн-тести: принципи успішної взаємодії під час дистанційного навчання», за напрямом «ІКТ», 22.04.2020р. (тривалість 2 години / 0,06 кредиту ЄКТС).

МОН НМЦ вищої та фахової передвищої освіти, Сертифікат СС 38282994/2005-21, тема практичного онлайну-семінару «Організація роботи гуртожитку закладу фахової передвищої освіти», 28.04.2021р., (тривалість 8 годин / 0,48 кредиту ЄКТС).

ТОВ освітній проект «На урок», Свідоцтво № В210-44164, тема вебінару: «Гуманна педагогіка – педагогіка майбутнього» за напрямами «Психологія», «НУШ», 14.05.2020р. (тривалість 2 години / 0,06 кредиту ЄКТС).

Національний університет біоресурсів і природокористування України Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму, свідоцтво СС 00493706/010518-19,Тема випускної роботи: "Психолого-педагогічні чинники ефективної взаємодії викладача й студента при вивченні дисциплін "Вікова та педагогічна психологія ", "Теорія та історія соціального виховання", 02.10.2019 р. (тривалість 150 годин / 5 кредитів ЄКТС).

Національний університет біоресурсів і природокористування України Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму, Свідоцтво 12 СПВ 179002 Тема випускної роботи: «Національно-патріотичне виховання», 16.10.2019р. (тривалість 108 годин / 3,6 кредиту ЄКТС).

ТОВ освітній проект «На урок», Свідоцтво № В339-44164, тема вебінару: «Психологічна самопідтримка вчителя в умовах адаптивного карантину» за напрямами «Психологія», «Практичні прийоми», 29.10.2020р. (тривалість 2 години / 0,06 кредиту ЄКТС).

ТОВ освітній проект «На урок», Свідоцтво № В212-44164, тема вебінару: «Онлайн-тести і медіаграмотність: навчаємо та розвиваємо» за напрямом «Медіаграмотність», 04.11.2020р. (тривалість 2 години / 0,06 кредиту ЄКТС).

ТОВ освітній проект «На урок», Свідоцтво № В370-44164, тема вебінару: «Використання онлайн-тестів під час дистанційного навчання» за напрямами «ІКТ», «Робота закладу освіти», «Практичні прийоми», 04.11.2020р. (тривалість 2 години / 0,06 кредиту ЄКТС).

ТОВ освітній проект «На урок», Свідоцтво № В180-44164, тема вебінару: «Механізми та наслідки виникнення стресу» за напрямами «Психологія», 08.11.2019р. (тривалість 2 години / 0,06 кредиту ЄКТС).

Національний університет біоресурсів і природокористування України Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму, Свідоцтво № 0062 про підвищення педагогічної кваліфікації, з 10 по 14 травня 2021р. підвищив кваліфікацію, як учасник науково-методичного семінару наставників студентських груп (1 ECTS - 30 годин)

МОН Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Тернопільської області, Науково-практичний Online-семінар викладачів суспільних дисциплін, Сертифікат СД №2022/32, взяв участь у роботі науково-практичного семінару на тему "Формування потреби різнобічного розвитку власних здібностей і нахилів в оволодінні сучасними методами оперування знаннями, вміннями використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології", 17.02.2022р. (0,13 кредитів ECTS )

МОН Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Тернопільської області, Обласне методичне об'єднання викладачів культурології, Науково-практичний Online-конференція, Сертифікат, взяв участь Online-конференції на тему "Екскурс у простір українського мистецтва першої половини ХХ століття", 17.11.2020р. (6 год, 0,2 кредитів ECTS )

Бережанський фаховий коледж НУБІП України, Сертифікат №300321170, брав участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції "Збалансоване природокористування та енергоефективність: екологічні, економічні та технічні аспекти", 30.03.2022р., (6 год. / 0,2 кредита ECTS)

ВСП "Бережанський фаховий коледж НУБІП України", Сертифікат №29042022/126, брав участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції "Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Україні та світі", 29.04.2022р., (6 год. / 0,2 кредита ECTS)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ, Сертифікат всеукраїнський науково-практичний онлайн-семінар "Обдарованість: методи діагностики та специфіка моніторингу", 30-31.05.2022р. (15 год. / 0,5 кредита ECTS)

МОН, Інститут модернізації змісту освіти, Серитфікат № ФК-3670, пройшов підвищення кваліфікації за програмою Всеукраїнський психологічний практикум для фахівців освітньої галузі "Фізична культура", "Психологічна підтримка дітей та молоді під час війни", 9 червня 2022р. (3 год. / 0,01 кредиту ECTS)

ГО "Прометеус", Сертифікат https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/db2acc52d2924e549279e93e6d252c92 , успішно закінчив курс "Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості,", від 10.01.2023р. (15 год. / 0,5 кредита ECTS)

USAID, Асоціація інноваційної та цифрової освіти. Сертифікат за проходження курсу «Психосоціальна підтримка для дорослих» (10 годин) № 88073452 від 14.03.2023р.

World health organization, USAID, Асоціація інноваційної та цифрової освіти. Сертифікат за проходження курсу «Практичні навички подолання стресу» (10 годин) № 29812866 від 14.03.2023р.

USAID, Асоціація інноваційної та цифрової освіти. Сертифікат за проходження курсу «Організація послуг психічного здоров’я та психосоціальної підтримки» (10 годин) № 66870063 від 15.03.2023р.

USAID, Асоціація інноваційної та цифрової освіти. Сертифікат за проходження курсу «Психосоціальна підтримка дітям» (10 годин) № 99478826 від 15.03.2023р.

Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти. Практичний семінар на тему: «Сучасна соціальна робота: взаємозв’язок теорії і практики» Тривалість навчання – 8 год. (0,26 кредита ECTS). Сертифікат № СС 38282994/1478-23 від 14.03.2023р.

Суб'єкт підвищення кваліфікації - ТзОВ "Едюкейшнал ера" пройшов курси підвищення кваліфікації вчителів та викладачів фахової освіти за видом "Онлайн курс" "Школа стійкості" (тривалістю 30 год. 1 кредит ЄКТС) та здобув знання та навички з психосоціальної підтримки педагогів та дітей. 13.09.2023р. покликання на сертифікат e69416a9-7fdb-b64f-204d958e2aab

ГС "Освіторія", Сертифікат № О-45483, пройшов підвищення кваліфікації за темою "Розумію: курс з психологічно-емоційної підтримки", від 18.10.2023р. (тривалістю 30 год. / 1 кредит ЄКТС)

ГО "Освіторія", Сертифікат № О-4561, пройшов курси підвищення кваліфікації за темою "Школа медіаграмотності", від 19.10.2023р., (тривалістю 10 год.)

Костів Ірина Григорівна

Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти, свідоцтво СС 00493706/010513-19 Врахування індивідуально-психологічних та вікових особливостей студентів у процесі навчання з дисципліни "Соціологія" 02.10.2019 р. (150 год.)

ГО «Прометеус», освітня програма дистанційного курсу «Критичне мислення для освітян», Сертифікат від 08.05.2020 р.(30 год.) Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/1c7842cfc7ec484f95cfb0ec196893d8

Національний університет біоресурсів і природокористування України Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму, Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/010513-19 від 02.10.2019 р. (150 год.)

Вебінар «Практичні поради щодо організації дистанційного навчання під час карантину» Сертифікат YM004897 від 26.03.2020 р. Платформа ТОВ «ВСЕОСВІТА»

Вебінар «Організація та дозвілля під час карантину: корисні матеріали на допомогу педагогу»

Сертифікат UO798933 від 26.03.2020 р. Платформа ТОВ «ВСЕОСВІТА»

Вебінар «Основні принципи медіа грамотності – важливої компетентності сучасного вчителя»

Свідоцтво В37-1121020 від 17.05.2020 р. Платформа ТОВ «На Урок»

Взяла участь у роботі вебінару на базі Вінницького інституту ЗВО "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", сертифікат Р/н 1/7-269 Наказ №112 від 30.11.2020р., "Інклюзивне навчання та дистанційна освіта" 27-29 листопада 2020 р. (9 год.)

Вебінар «Секрет ораторства для педагогів. Кейси та поради», Сертифікат XZ36222 від 13.10. 2020 р. 2 год.

Вебінар на базі Вінницького інституту ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україні», «Інклюзивне навчання та дистанційна освіта», Сертифікат Р/н 1/7-269, Наказ №112 від 30.11.2020

Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти і туризму, сертифікат СС 00493706 / 001163-21 пройшла підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчально-тематичною програмою з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності з дисципліни "Філософія та психологія" з 08 лютого по 12 лютого 2021 р. (30 год. / 1 кредит)

Курс «Інклюзія та дистанційне навчання» Сертифікат № ISO51Y-CE000827 (20.012022-26.01.2022))

Фаховий коледж Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, науково-практичний семінар на тему: «Формування потреби різнобічного розвитку власних здібностей і нахилів в оволодінні сучасними методами оперування знаннями, вміннями використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології» Сертифікат СД №2022/23 від 17.02.2022 р.(4 год.);

ГО «Прометеус» онлайн-курс «Навчаймось вчитись: Потужні розумові інструменти для опанування складних предметів» від 28.01.2021 р. Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/6cc0f54e051545dfa2feccb63186959c (30 год.);

ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА» онлайн-курс «Сміливі навчати» Сертифікат 51a43ccb-f7af-4ebf-be73-b59482091633 від 08.02.2023 р. (8 год.);

ТОВ «На Урок» вебінар «Мозковий штурм, генетичні алгоритми, експерт-семінар і рольові ігри як прийоми взаємооцінювання» Свідоцтво № В762-1121020 від 14.02.2023 р. (2 год).

ГО «Прометеус» онлайн-курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» від 01.05.2023 р. (тривалість 60 год./2 кредити ЄКТС);

Приєднуйтеся до нас

    
Шановні ВИКЛАДАЧІ!
Інформаційні матеріали на сайт Коледжу необхідно надсилати на поштову скриньку
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

 

© 2024 Your Company. Designed By JoomShaper

Відокремлений структурний підрозділ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НУБіП України

Адреса:

 вул. Академічна 20, м. Бережани,
Тернопільська обл., Україна, 47501

 (03548) 2-24-82   096 760 79 16

vp_batk@ukr.net   batcnubip@nubip.edu.ua

 

Національний університет біоресурсів

і природокористування України

Адреса:

 03041, Україна, м. Київ,
вул. Героїв Oборони, 15.

 (044) 527-82-42

 rectorat@nubip.edu.ua

 
 

Навігація