ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

A
A
A

Миттєвості з життя коледжу

УКРАЇНА ТРИМАЄ СТРІЙ! З ВІРОЮ В ЗСУ!
БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ

Навчально-методичний кабінет

 

Завідувачка навчально-методичного кабінету

викладачка вищої категорії

Оксана ЛЕЩИШИН

Контакти

  Адреса: вул. Академічна 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501
  Робочий кабінет: Корпус №1 (головний корпус), 3-поверх, №312
  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  Тел: (03548) 2-40-90

 


Інноваційна діяльність – це гарно організована, раціональна і систематична робота
П.Друкер
 

Навчально-методичний кабінет ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж» є центром навчально-методичної роботи коледжу, де зосереджуються інформаційні, нормативно-інструктивні, навчально-методичні матеріали, зразки планування та звітної документації, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, друкована продукція.

 

У своїй діяльності навчально-методичний кабінет керується: 

 • постановами і вказівками Кабінету Міністрів, МОН, МАП; 
 • наказом та інструкціями з питань підготовки і проведення підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників; 
 • Положенням про навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації; 
 • рекомендаціями науково-методичного кабінету по МОНу, МАПу; 
 • рішеннями педради навчального закладу; 
 • Положенням про навчально-методичний кабінет. 

 

Основні завдання навчально-методичного кабінету

 1. Організація навчально-методичної роботи в коледжі.
 2. Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду, удосконалення навчально-виховного процесу викладачів та майстрів виробничого навчання.
 3. Вивчення та аналіз рівня методичного забезпечення освітнього процесу.
 4. Надання методичної допомоги викладачам, майстрам виробничого навчання в підвищенні їх фахового рівня, удосконаленні педагогічної майстерності.
 5. Накопичення та систематизація методичних матеріалів, які розробляються у навчальному закладі, пропаганда форм і методів активного навчання та виховання, оцінка їх ефективності за досягнутими результатами.
 6. Створення умов для безперервного удосконалення фахової освіти шляхом підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівних кадрів.
 7. Виявлення, апробація та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, навчально-методичної літератури, освітніх технологій і досягнень науки.
 8. Проведення системних заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу викладачів, вивчення й узагальнення їх педагогічного досвіду та впровадження його в навчальний процес, залучення кращих із них до конкурсів професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідницької роботи.
 9. Формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних працівників ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Тернопільської області, створення сучасних науково-методичних матеріалів, накопичення переліку навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової та іншої літератури й періодичних педагогічних видань, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

 

Зміст і форми роботи навчально-методичного кабінету

 1. Планування, організація та проведення конференцій, методичних семінарів, занять школи молодого викладача, підвищення педагогічної майстерності з актуальних проблем методики навчання і виховання студентів, наукової організації навчального процесу.
 2. Вивчення рівня викладання, роботи циклових комісій, ефективності використання інноваційних форм і методів навчання, узагальнення та пропаганди передового педагогічного досвіду роботи.
 3. Надання методичної допомоги цикловим комісіям в організації роботи з питань ведення навчально-методичної документації, виховання, навчання, роботи з молодими викладачами.
 4. Систематизація та пропаганда новинок педагогічної і методичної літератури, навчальних посібників, рефератів і статей з питань навчання і виховання (разом з бібліотекою).
 5. Участь в організації щорічних виставок навчально-методичних посібників, документації, експериментально-конструкторських робіт.
 6. Розробка методичних проблем, які реалізуються навчальним закладом при плануванні і проведенні відкритих занять. Участь у складанні перспективних і поточних (семестрових) планів контролю, здійснюваних керівництвом навчального закладу, аналіз результатів контролю; підготовка пропозицій щодо подальшого удосконалення різних напрямків педагогічної діяльності навчального закладу.
 7. Підготовка навчально-методичних питань для розгляду на засіданнях педагогічної і Навчально-методичної ради. Планування та підготовка до проведення педагогічних рад.
 8. Забезпечення рецензування методичних розробок, навчальних посібників та інших навчально-методичних матеріалів, розроблених викладачами і схвалених цикловими комісіями.
 9. Встановлення творчих зв'язків з іншими навчальними закладами з метою обміну діяльності.
 10. Організація розроблення, апробації і поширення навчально-методичних матеріалів, основних форм науково-методичної роботи.

 

При навчально-методичному кабінеті створена Навчально-методична рада з числа завідувачів відділень, голів циклових комісій, провідних викладачів-методистів.


Навчально-методична рада розглядає шляхи розв'язання актуальних проблем, координує роботу циклових комісій, здійснює:

 • аналіз діяльності викладачів у системі науково-методичної роботи (особлива увага звертається на ті форми організації науково-методичної роботи, що сприяють їх творчому розвитку та підвищенню результативності навчально-виховного процесу);

 • підготовку програм семінарів, педагогічних читань, науково-практичних конференцій тощо;
 • рецензування матеріалів, які пропонуються до друку;
 • вивчення, узагальнення та презентацію кращого педагогічного досвіду;
 • підготовку питань до педагогічної ради.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Оновлені статті

 

НАШІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИЕкономіка
Первинні посади:
 • диспетчер виробництва
 • технік з планування
 • технік з підготовки виробництва
 • технік з нормування праці
 • ревізор з економічних питань
 • організатор діловодства
Облік і оподаткування
Первинні посади:
 • технік з планування
 • бухгалтер
 • касир-експерт
 • інспектор з інвентаризації
 • інспектор-ревізор
 • фінансовий менеджер
 • аудитор
Фінанси, банківська справа та страхування
Первинні посади:
 • фінансовий менеджер
 • фінансист в банках
 • головний бухгалтер
 • директор страхових компаній
 • фахівець з цінних паперів
 • дилер
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Первинні посади:
 • директор підприємства
 • керівник магазину
 • менеджер з торгівлі
 • фахівець з біржової торгівлі
 • керівник магазину
 • комерсант
 • торговельний брокер
Екологія
Первинні посади:
 • Таксидерміст
 • Фахівець з біотехнології
 • Асистент біолога
 • Асистент хіміка
 • Технік-лаборант (біологічні дослідження)
Комп’ютерна інженерія
Первинні посади:
 • Технік програміст
 • Фахівець з інформаційних технологій
 • Фахівець з комп’ютерної графіки(дизайну)
 • Фахівець з розроблення комп’ютерних програм
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Первинні посади:
 • технік-електрик
 • електрик дільниці
 • електрик цеху
 • електродиспетчер
 • електромеханік
 • електромеханік дільниці
Садово-паркове господарство
Первинні посади:
 • завідувач розсадника
 • керівник у лісовому господарстві
 • керівник у природно-заповідній справі
 • майстер зеленого господарства
Агроінженерія
Первинні посади:
 • завідувач майстерні
 • керуючий дільницею (сільськогосподарською)
 • технік з механізації процесів
 • майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів
 • слюсар з паливної апаратури
Автомобільний транспорт
Первинні посади:
 • механік автомобільної колони
 • механік з ремонту транспорту
 • начальник відділу транспорту
 • майстер з ремонту транспорту
 • начальник майстерні
Соціальна робота
Первинні посади:
 • Соціальний працівник
 • Фахівець із соціальної допомоги вдома
 • Фахівець із соціальної роботи
 • Асистент викладача із соціальної педагогіки
 • Інспектор з соціальної допомоги

Карта тривог України

 

Відокремлений структурний підрозділ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НУБіП України

Адреса:

 вул. Академічна 20, м. Бережани,
Тернопільська обл., Україна, 47501

 (03548) 2-24-82   096 760 79 16

vp_batk@ukr.net   batcnubip@nubip.edu.ua

 

Національний університет біоресурсів

і природокористування України

Адреса:

 03041, Україна, м. Київ,
вул. Героїв Oборони, 15.

 (044) 527-82-42

 rectorat@nubip.edu.ua