(03548) 2-24-82     096 760 79 16  batcnubip@nubip.edu.ua   +380 096 760 79 16

 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

        logo icon purple small logo icon purple small
 
A
A
A

Кафедра автомобільного транспорту

 
 
Ви чітко повинні розуміти чого хочете в
цьому житті,
Дуже важливо при цьому займатися
улюбленою справою.
Саме в такі моменти ідеї приходять раптово.

Значення вищої освіти в сучасних умовах науково-технічного прогресу важко переоцінити. Сучасна молодь повинна розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, виховувати в собі лідерські якості. Зокрема в час бурхливого розвитку автомобілебудівної галузі потрібні фахівці, здатні після навчання застосовувати теорії та методи динаміки, міцності, стійкості, довговічності, надійності та безпеки машин із ширшим застосуванням комп’ютерних технологій.

У 2017 році в коледжі створено кафедру автомобільного транспорту. Кафедру очолив досвідчений фахівець доцент, к.т.н. Нікітін М.М.

В склад кафедри увійшли такі фахівці:

Кусий А.Г. - к. т. н., доцент;

Клендій О.М. - к. т. н., доцент;

Крук В.В. – к. т. н. , доцент

Буняк І.І. – старший викладач;

Леськів М.С. – старший викладач;

в котрих є значні досягнення та досвід в галузі автомобільного транспорту. До роботи на кафедрі залучаються інші фахівці в даній галузі, спеціалісти з виробничим досвідом.

В 2017 році ліцензовано бакалаврську спеціальність «Автомобільний транспорт», а в 2018 році здійснено перший набір студентів в кількості 40 чоловік на скорочений курс освітнього ступеня «Бакалавр» за даною спеціальністю.

Викладачі кафедри систематично вдосконалюють свій фаховий рівень - беруть участь у наукових семінарах, конференціях, публікують наукові статті, методичні розробки, навчальні посібники. Отримують патенти на розробку корисних моделей.

Проводиться робота по вдосконаленню лабораторно-практичної та інформаційної бази коледжу сучасним обладнанням.

Основою успішного проведення навчального процесу, наукової діяльності та організаційної роботи кафедри є використання сучасних технологій навчання, індивідуальний підхід до кожного студента, програми стажування студентів, розвиток матеріально-технічної бази.

Кафедра є випусковою для підготовки фахівців за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» ОС «Бакалавр». Кафедра співпрацює з профільними кафедрами НУБіП України та інших вузів.

kafedra at

Зліва направо: перший ряд (Нікітін М.М., Кусий А.Г.); другий ряд (Леськів М.С., Стрілка Л.М., Клендій М.Б., Клендій О.М., Буняк І.І., Калиній І.В.)

 

Методична робота

Методичні вказівки до КР Теорія експлуатаційних властивостей

Методичні вказівки по виконанню КП Технологічне проектування автотранспортних підприємств

“Англійська мова за професійним спрямуванням” для студентів ОС “Бакалавр” спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” навчально-методичний посібник

 

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯПлатформа MOODLE


Електронна бібліотека


Щоденний розклад занять