→ 
A
A
A
 

Агромеханічне відділення

 


БУНЯКІ

Завідувач відділеням

викладач вищої категорії

БУНЯК ІГОР ІВАНОВИЧ

Контакти

  Адреса: вул. Академічна 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501
  Робочий кабінет: Корпус №1 (головний корпус), 3-поверх, №316
  E-mail: 
  Тел: (03548) 2-40-90

 

Загальна інформація про підготовку фахівця - Аграрні науки та продовольство

 Галузь знань: 20 “Аграрні науки та продовольство“

Спеціальність: 208 “Агроінженерія“

Кваліфікація: 3115 технік–механік сільськогосподарського виробництва

Термін підготовки: 4 (чотири) роки – денна форма навчання

                                  3 (три) роки – заочна форма навчання

Форма навчання: денна, заочна

Призначення фахівця: фахівець підготовлений до роботи в галузях економіки з предметної галузі діяльності пов’язаної з експлуатацією, обслуговуванням, ремонтом та зберіганням сільськогосподарської техніки та обладнання.

Технік-механік може обіймати такі первинні посади:

 • керуючий дільницею (сільськогосподарською)
 • завідувач майстерні
 • майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів
 • механік
 • механік автомобільної колони (гаража)
 • механік виробництва
 • механік дільниці
 • механік цеху
 • технік з механізації трудомістких процесів
 • інспектор з охорони праці
 • слюсар з паливної апаратури
 • слюсар з ремонту автомобілів
 • слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування

 

Загальна інформація про підготовку фахівця  - Аграрні науки та продовольство

Галузь знань: 20 “Аграрні науки та продовольство“

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство

Кваліфікація: фахівець садово-паркового господарства

Термін підготовки: 3,5 (три роки 5 місяців) – денна форма навчання

Форма навчання: денна

Призначення фахівця: фахівець підготовлений до роботи з предметної галузі діяльності з організації і ведення садово-паркового будівництва і господарства.

Фахівець садово-паркового господарства може обіймати такі первинні посади:

 • керівник виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі
 • завідувач розсадника (розплідника)
 • майстер зеленого господарства
 • технік-проектувальник
 • технік-таксатор

 

Загальна інформація про підготовку фахівця - Транспорт

Галузь знань: 27 “Транспорт“

Спеціальність: 274 “Автомобільний транспорт“

Кваліфікація: технік-механік

Термін підготовки: 4 (чотири) роки – денна форма навчання

Форма навчання: денна.

Призначення фахівця: фахівець володіє знаннями, навиками в області теорій, конструкцій, ремонту, технічного обслуговування автомобілів, використовувати свій творчий підхід у вирішенні  практичних завдань, успішно керує сучасним складним автомобільним господарством.

Механік може обіймати такі первинні посади:

 • механік
 • механік автомобільної колони (гаража)
 • механік з ремонту транспорту
 • механік дільниці
 • механік цеху
 • механік виробництва
 • технік-технолог (механіка)
 • інспектор з охорони праці
 • майстер виробничого навчання
 • інструктор з навчання практичної їзди
 • майстер навчального полігону
 • начальник гаража
 • начальник відділу транспорту
 • начальник майстерні
 • начальник зміни
 • майстер виробничої дільниці
 • майстер з ремонту транспорту
 • майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів
 • майстер зміни
 • майстер основної виробничої дільниці
 • майстер цеху

 

Загальна інформація про підготовку фахівця - Техніка та енергетика аграрного виробництва

Галузь знань: 1001 “Техніка та енергетика аграрного виробництва“

Напрям підготовки: 100102 “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва“

Спеціальність: 5.10010201 “Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва“

Кваліфікація: технік–механік сільськогосподарського виробництва

Термін підготовки: 4 (чотири) роки – денна форма навчання

                                  3 (три) роки – заочна форма навчання

Форма навчання: денна, заочна

Призначення фахівця: фахівець підготовлений до роботи в галузях економіки з предметної галузі діяльності пов’язаної з експлуатацією, обслуговуванням, ремонтом та зберіганням сільськогосподарської техніки та обладнання.

Технік-механік може обіймати такі первинні посади:

 • керуючий дільницею (сільськогосподарською)
 • завідувач майстерні
 • майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів
 • механік
 • механік автомобільної колони (гаража)
 • механік виробництва
 • механік дільниці
 • механік цеху
 • технік з механізації трудомістких процесів
 • інспектор з охорони праці
 • слюсар з паливної апаратури
 • слюсар з ремонту автомобілів
 • слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування

 

Загальна інформація про підготовку фахівця - Сільське господарство і лісництво

Галузь знань: 0901 Сільське господарство і лісництво

Напрям підготовки: 090103 Лісове і садово-паркове господарство

Спеціальність: 5.09010303 Зелене будівництво і садово-паркове господарство

Кваліфікація: фахівець садово-паркового господарства

Термін підготовки: 3,5 (три роки 5 місяців) – денна форма навчання

Форма навчання: денна

Призначення фахівця: фахівець підготовлений до роботи з предметної галузі діяльності з організації і ведення садово-паркового будівництва і господарства.

Фахівець садово-паркового господарства може обіймати такі первинні посади:

 • керівник виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі
 • завідувач розсадника (розплідника)
 • майстер зеленого господарства
 • технік-проектувальник
 • технік-таксатор

 

Загальна інформація про підготовку фахівця - Транспорт і транспортна інфраструктура

Галузь знань: 0701 “Транспорт і транспортна інфраструктура“

Спеціальність: 274 “Автомобільний транспорт“

Кваліфікація: механік

Термін підготовки: 4 (чотири) роки – денна форма навчання

Форма навчання: денна.

Призначення фахівця:фахівець володіє знаннями, навиками в області теорій, конструкцій, ремонту, технічного обслуговування автомобілів, використовувати свій творчий підхід у вирішенні  практичних завдань, успішно керує сучасним складним автомобільним господарством.

Механік може обіймати такі первинні посади:

 • механік
 • механік автомобільної колони (гаража)
 • механік з ремонту транспорту
 • механік дільниці
 • механік цеху
 • механік виробництва
 • технік-технолог (механіка)
 • інспектор з охорони праці
 • майстер виробничого навчання
 • інструктор з навчання практичної їзди
 • майстер навчального полігону
 • начальник гаража
 • начальник відділу транспорту
 • начальник майстерні
 • начальник зміни
 • майстер виробничої дільниці
 • майстер з ремонту транспорту
 • майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів
 • майстер зміни
 • майстер основної виробничої дільниці
 • майстер цеху

Приєднуйтеся до нас

       

Ми у Facebook