Відокремлений структурний підрозділ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

Національного університету біоресурсів і природокористування України

A
A
A

Відділення економіки та прикладної екології

 

 

 

Освіта повинна бути істинною,
повною, ясною і міцною.
 (Кей Кабус)

Економічна освіта – це знання і навички, які дозволяють розуміти і аналізувати економічні процеси, функціонування ринку, механізми регулювання економіки та вплив економічних факторів на суспільство. Економічна освіта допомагає людині розуміти причини економічних явищ, відчувати та оцінювати ризики, приймати обґрунтовані рішення у господарській та фінансовій сферах, а також планувати особисті та професійні фінансові ресурси.

Підготовка спеціалістів на відділенні економіки та прикладної екології проводиться за такими освітньо-професійними програмами / спеціальностями:

  • «Економіка» / 051 Економіка
  • «Облік і оподаткування» / 071 Облік і оподаткування
  • «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» / 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
  • «Підприємництво та торгівля» / 076 Підприємництво та торгівля
  • «Екологія» / 101 Екологія
  • «Соціальна робота» / 231 Соціальна робота

Освітній процес здійснюється за освітньо-професійними програмами, що відповідають сучасним вимогам фахової передвищої освіти. Працюючи у комп’ютерних лабораторіях, використовуючи сучасні програмні продукти.

Підготовку майбутніх фахівців здійснюють досвідчені і кваліфіковані викладачі, а саме: 23 викладачі вищої категорії, 1 кандидат філологічних наук, 2 кандидати педагогічних наук та 5 спеціалістів І і ІІ категорій, які забезпечують роботу трьох циклових комісій.

Головна мета педагогічних працівників відділення – підготувати висококваліфікованих спеціалістів з достатніми професійними знаннями, фахівців, які вміють застосовувати свої знання на практиці.

Контингент відділення складає понад триста осіб на денній формі навчання.

Студенти відділення займають призові місця в олімпіадах з біології, української та іноземних мов, фахових економічних дисциплін, в мовно-літературних конкурсах, квестах, творча молодь бере участь у гуртках художньої самодіяльності, також здобувачі освіти мають змогу відвідувати наукові гуртки та спортивні секції.

Відділення активно співпрацюють з бізнес-компаніями, надаючи здобувачам освіти можливості стажування та проходження практики на сучасних підприємствах. Під час практики студенти виконують функції посадових осіб: керівника, головного бухгалтера, бухгалтера з обліку матеріальних цінностей, з обліку розрахунків, економіста-бухгалтера та бухгалтера з обліку оплати праці, а також техніка-еколога, техніка-лаборанта та ін.

Фахівець еколог займається вивченням та аналізом взаємодії живих організмів з навколишнім середовищем. Його основними завданнями є оцінка екологічного стану природних екосистем, виявлення та аналіз забруднень навколишнього середовища, розробка та реалізація заходів з охорони довкілля, екологічний моніторинг та прогнозування змін у природних процесах. Також фахівець еколог може проводити дослідження екологічних систем, вивчати екологічний вплив різних галузей господарства на навколишнє середовище та розробляти програми екологічного управління. Він також виконує екологічні експертизи, оцінку впливу на довкілля при реалізації будівельних, промислових та інших проектів. Загалом, призначення фахівця еколога полягає в захисті та охороні навколишнього середовища, збереженні природних ресурсів та сприянні сталому розвитку суспільства.

Призначення фахівця еколога підготовлений до роботи за такими видами економічної діяльності як надання послуг у рослинництві і тваринництві з облаштування ландшафту з метою захисту навколишнього середовища, розроблення проєктів у галузі систем контролю за забрудненням навколишнього середовища, вимірювання чистоти води та повітря, радіоактивності, аналіз стану навколишнього середовища: газів, диму, стічних вод тощо.

Фахівець із соціальної роботи підготовлений до вирішення типових спеціалізованих задач та практичних проблем у соціальній сфері, що вимагає застосування положень і методів соціальної роботи, та може характеризуватися певною невизначеністю умов; нести відповідальність за результати своєї діяльності; здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаціях і надання кваліфікованої допомоги особам, групам людей, громадам з метою розширення або відновлення їхньої здатності до соціального функціонування, реалізації громадянських прав, запобігання соціальної ексклюзії.

На відділенні відповідно до наказу від 14.04.2023 № 01-10/74 «Про запровадження Пілотного проєкту щодо вивчення (моніторингу) якості освіти у закладах фахової передвищої освіти» Державна служба якості освіти України за участі Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» (договір від 10.04.2023) у 2023/2024 н. р. продовжуються заходи щодо реалізації зазначеного пілотного проєкту з метою визначення освітніх втрат, спричинених пандемією COVID – 19, війною російської федерації проти України (шляхом дистанційного тестування).

У рамках виконання Плану заходів Пілотного проєкту щодо вивчення (моніторингу) якості освіти на відділенні учасники проєкту, крім окресленого, отримують можливість використати незалежну оцінку якості підготовки в рамках розбудови внутрішньої системи забезпечення якості в розрізі освітньо-професійних програм в цілому, за окремими дисциплінами зокрема.

Відділення економіки та прикладної екології активно налагоджує зв’язки з випускниками, спеціалістами агрохолдингів, банківських, фінансових та бюджетних установ.

Крім основної спеціальності студенти додатково отримують робітничі професії: «Лаборант хімічного аналізу», «Продавець непродовольчих товарів», «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних», «Секретар керівника (організації, підприємства, установи)».

Випускники відділення економіки та прикладної екології можуть продовжувати навчання за освітніми програмами підготовки бакалаврів відповідних спеціальностей зі скороченим терміном навчання у базовому закладі освіти, а саме НУБіП України м. Київ та інших ВНЗ України.

Дорогі здобувачі освіти! Нехай Ваша праця буде винагороджена, знання ростуть і дають Вам впевненість у своїх силах. Бажаю знаходити радість у вивченні нового, стимулу до саморозвитку і успіху, творчого та пізнавального потенціалу, відкривати світ з різних сторін та досягати своїх мрій!

Приєднуйтеся до нас

    
Шановні ВИКЛАДАЧІ!
Інформаційні матеріали на сайт Коледжу необхідно надсилати на поштову скриньку
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

 

© 2024 Your Company. Designed By JoomShaper

Відокремлений структурний підрозділ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НУБіП України

Адреса:

 вул. Академічна 20, м. Бережани,
Тернопільська обл., Україна, 47501

 (03548) 2-24-82   096 760 79 16

vp_batk@ukr.net   batcnubip@nubip.edu.ua

 

Національний університет біоресурсів

і природокористування України

Адреса:

 03041, Україна, м. Київ,
вул. Героїв Oборони, 15.

 (044) 527-82-42

 rectorat@nubip.edu.ua

 
 

Навігація