Відокремлений структурний підрозділ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

Національного університету біоресурсів і природокористування України

A
A
A

Абітурієнту відділення економіки та прикладної екології

051 Економіка

Призначення фахівця: фаховий молодший бакалавр підготовлений до виконання професійних функцій за такими видами економічної діяльності, як фінансове посередництво, страхування, допоміжна діяльність у сфері фінансів і страхування, діяльність у сфері бухгалтерського обліку, допоміжна діяльність у сфері державного управління, управління та нагляд у сфері оподаткування, управління на рівні районів, міст, управління на рівні сіл та селищ, діяльність у сфері соціального страхування, діяльність фінансових служб підприємств, організацій, установ різних форм власності і господарювання.

Фахівець з економіки може обіймати такі первинні посади:

 • диспетчер виробництва
 • технік з планування
 • технік з підготовки виробництва
 • технік з праці
 • технік з нормування праці
 • ревізор з виробничо-технічних і економічних питань
 • помічник керівника підприємства, установи, організації
 • організатор діловодства за видами економічної діяльності
 • інспектор з цін

071 Облік і оподаткування

Призначення фахівця: фаховий молодший бакалавр підготовлений до виконання професійних функцій за одним або кількома з видів економічної діяльності у сфері бухгалтерського обліку (реєстрація комерційних операцій для підприємств, установ тощо; складання фінансових звітів, їх аналіз та підтвердження їх достовірності; складання податкових декларацій для юридичних і фізичних осіб; консультаційні послуги та представництво (крім юридичного) від імені клієнтів перед податковими інспекціями)

Фахівець з обліку і оподаткування може обіймати первинні посади:

 • технік з планування
 • бухгалтер
 • касир-експерт
 • інспектор з інвентаризації
 • інспектор-ревізор
 • ревізор
 • фінансовий менеджер
 • аудитор

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Призначення фахівця: спеціаліст у сфері фінансової науки і практики є одним з найбільш популярних та елітних фахівців у сучасному світі. Фінансист – це фахівець, який вільно володіє значним обсягом знань з фінансових наук та здатен кваліфіковано ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з питань фінансової діяльності підприємств та організацій, формувати фінансові стратегії розвитку на тривалу перспективу, удосконалювати фінансовий механізм національних та міжнародних підприємницьких структур у різних галузях діяльності.

Фахівець з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку може обіймати первинні посади:

 • фінансовий менеджер
 • керівник фінансових і економічних підрозділів
 • фінансист в банках, страхових компаніях, податкових адміністраціях та інших державних та недержавних організаціях і установах
 • головний бухгалтер
 • керівник фінансових груп
 • директор страхових та аудиторських компаній
 • фахівець на ринку цінних паперів та ринку фінансових послуг
 • дилер
 • брокер

076 Підприємництво та торгівля

Призначення фахівця: фаховий молодший бакалавр з підприємництва та торгівлі здатний ефективно працювати в органах державного управління, інвестиційно-консалтингових фірмах, на промислових і комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, провідних українських і зарубіжних компаніях, або успішно започаткувати власну справу.

Фахівець з підприємництва та торгівлі може обіймати первинні посади:

 • директор малого підприємства за видами економічної діяльності, з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо)
 • керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо
 • керівник підприємства сфери послуг
 • директор малого підприємства у сфері охорони здоров'я, освіти, культури
 • директор малої торговельної фірми
 • керівник магазину
 • комерсант
 • завідувач торговельного залу
 • менеджер з роздрібної та оптової торгівлі
 • менеджер ресторану, кафе, бару, підприємств з приготування та доставки готових страв
 • фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер
 • фахівець із біржових операцій
 • аукціоніст (ліцитатор)
 • торговельний брокер (маклер)

101 Екологія

Призначення фахівця: фахівець підготовлений до роботи за такими видами економічної діяльності як надання послуг у рослинництві і тваринництві з облаштування ландшафту з метою захисту навколишнього середовища, розроблення проектів у галузі систем контролю за забрудненням навколишнього середовища, вимірювання чистоти води та повітря, радіоактивності, аналіз стану навколишнього середовища: газів, диму, стічних вод тощо.

Технік-еколог може обіймати такі первинні посади:

 • Таксидерміст
 • Фахівець з біотехнології
 • Асистент біолога
 • Асистент хіміка
 • Технік-лаборант (біологічні дослідження)

231 Соціальна робота

Призначення фахівця: фаховий молодший бакалавр підготовлений до вирішення типових спеціалізованих задач та практичних проблем у соціальній сфері, що вимагає застосування положень і методів соціальної роботи, та може характеризуватися певною невизначеністю умов; нести відповідальність за результати своєї діяльності; здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаціях і надання кваліфікованої допомоги особам, групам людей, громадам з метою розширення або відновлення їхньої здатності до соціального функціонування, реалізації громадянських прав, запобігання соціальної ексклюзії.

Фахівець із соціальної роботи може обіймати первинні посади:

 • 2446.2 Соціальний працівник
 • 2446.2 Фахівець (з допомоги неблагополучним родинам, грошової допомоги дітям і т. ін.)
 • 2446.2 Фахівець із соціальної допомоги вдома
 • 2446.2 Фахівець із соціальної роботи
 • 2446.2 Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування
 • 3330 Асистент викладача із соціальної педагогіки
 • 3340 Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністю.
 • 3443 Інспектор з соціальної допомоги
 • 3460.80 Соціальний працівник (допоміжний персонал)
 • 5133.80 Соціальний робітник

Приєднуйтеся до нас

    
Шановні ВИКЛАДАЧІ!
Інформаційні матеріали на сайт Коледжу необхідно надсилати на поштову скриньку
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

 

© 2024 Your Company. Designed By JoomShaper

Відокремлений структурний підрозділ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НУБіП України

Адреса:

 вул. Академічна 20, м. Бережани,
Тернопільська обл., Україна, 47501

 (03548) 2-24-82   096 760 79 16

vp_batk@ukr.net   batcnubip@nubip.edu.ua

 

Національний університет біоресурсів

і природокористування України

Адреса:

 03041, Україна, м. Київ,
вул. Героїв Oборони, 15.

 (044) 527-82-42

 rectorat@nubip.edu.ua

 
 

Навігація