Відокремлений структурний підрозділ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

Національного університету біоресурсів і природокористування України

A
A
A

Навчально-методична робота циклової комісії фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Ганна ВОВК

1.  Методичний посібник щодо виконання курсового проєкту з дисципліни "Комп’ютерна логіка", для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія», ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України», 2021.- 24 с.

2. Навчально-методичний посібник для практичних занять з комп’ютерної логіки, для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України», 2021.-  90 с.

3. Методичний посібник з переддипломної практики для студентів спеціальності 123 "Комп’ютерна інженерія" / Укл.: Штогрин С.С., Вовк Г.С. ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України», 2021.-  41 с.

4. «Завдання для поточного та підсумкового контролю знань з математики, для студентів усіх спеціальностей» ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України», 2021.- 85с.

5.  Навчально-методичний посібник для індивідуальних завдань з вищої математики. / Укл.: Стебелецька Н. М., Вовк Г.С. – Бережани: НВДЦ «Нововведення», 2022.– 95с.

Лариса РОМАН

1. Збірник завдань для підготовки до ДПА і ЗНО з математики. Частинам І. Алгебра» / Л.Х.Роман – Бережани: НВДЦ «ВІТК», 2021. – 160 с.

2. Збірник завдань для підготовки до ДПА і ЗНО з математики. Частинам ІІ. Геометрія» / Л.Х.Роман – Бережани: НВДЦ «ВІТК», 2022. – 101 с.

 Оксана ЛЕЩИШИН

Робочий зошит для практичних занять з навчальної дисципліни Алгоритми і методи обчислення для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» / Укл. Оксана Михайлівна Лещишин. – Бережани: ВСП «Бережанський ФК НУБіП України», 2020. – 65 с.

Основи програмування: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та комп’ютерних практикумів на PYTHON з навчальної дисципліни «Інформатика» / Укл. Оксана Михайлівна Лещишин. – Бережани: ВСП «Бережанський ФК НУБіП України», 2023, 76 с.

Ольга ЯКИМОВИЧ

Вища математика. Практичні заняття по модулю  “Диференціальне числення функцій багатьох змінних” / Укл.: Калиній І.В., Якимович О.М.. Бережани: НВДЦ «Нововведення», 2020. 105 с.

Методичні рекомендації  та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»/ Укл.:  Ірина Калиній, Ольга Якимович – Бережани: ВІКТ ВПНУБіП України «БАТІ», 2021. – 115 с.

Вища математика. Практичні заняття по темі: «Основи лінійної алгебри» для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»/ Укл.:  Ірина Калиній, Ольга Якимович – Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2021. – 49 с.

Індивідуальні завдання та методичні рекомендації з вищої математики

для самостійної роботи студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». / Укл.: Ірина Калиній, Ольга Якимович – Бережани: ВІКТ ВПНУБіП України «БАТІ», 2022. – 138 с.

Вища математика. Практичні заняття по темі: «Основи лінійної алгебри» для студентів спеціальності 205 «Лісове господарство»/ Укл.: Ірина КАЛИНІЙ, Ольга ЯКИМОВИЧ – Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2022. – 49 с.

Методичні рекомендації  та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів спеціальності 205 «Лісове господарство»/ Укл.: Ірина КАЛИНІЙ, Ольга ЯКИМОВИЧ – Бережани: ВІКТ ВПНУБіП України «БАТІ», 2022. – 131 с.

Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів спеціальності 206 "Садово-паркове господарство"/ Укл.:  Ірина КАЛИНІЙ, Ольга ЯКИМОВИЧ – Бережани: ВІКТ ВПНУБіП України «БАТІ», 2022. – 131 с.

Вища математика. Практичні заняття по темі: «Основи лінійної алгебри» для студентів спеціальності 206 "Садово-паркове господарство"/ Укл.: Ірина КАЛИНІЙ, Ольга ЯКИМОВИЧ – Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2022. – 49 с.

Індивідуальні завдання та методичні рекомендації з вищої математики для самостійної роботи студентів спеціальності 122 «Комп'ютерні науки». / Укл.: Ірина Калиній, Ольга Якимович – Бережани: ВІКТ ВПНУБіП України «БАТІ», 2023. – 159 с.  

Роксолана ЛОМНИЦЬКА

Робочий зошит для виконання практичних робіт з фізики та астрономії (астрономічний складник)./Р.Я. Ломницька, Р.В.Ухман - Бережани:ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ», 2020 -40с.-(1)

Практичні роботи з астрономії (навчальний посібник)./Р.Я. Ломницька, Р.В.Ухман - Бережани:ВІКТ ВП НУБіП України «БФК», 2021 -53с.-(1)

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» (навчальний посібник)./ Р.В.Ухман, Р.Я. Ломницька - Бережани:ВІКТ ВП НУБіП України «БФК», 2021 -35 с.-(1)

Практикум для виконання лабораторних робіт  з шкільного курсу фізики.

Навчальний посібник./ Р.В.Ухман, Р.Я. Ломницька, - Бережани:ВІКТ ВСП «БерФК НУБіП України», 2022 -80с.-(1)

Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з фізики для студентів І курсу спеціальностей: 123 Комп’ютерна інженерія ;141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 206 Садово-паркове господарство; 208 Агроінженерія; 274 Автомобільний транспорт. Частина 2./ Р.В.Ухман, Р.Я. Ломницька, - Бережани:ВІКТ ВСП «БерФК НУБіП України», 2023 -20с.-(1)

Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з фізики для студентів І курсу спеціальностей: 051 Економіка;071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 101 Екологія. Частина 2./ Р.В.Ухман, Р.Я. Ломницька, - Бережани:ВІКТ ВСП «БерФК НУБіП України», 2023 -20с.-(1)

Ростислав УХМАН

1.           Робочий зошит для виконання практичних робіт з фізики та астрономії (астрономічний складник)./Р.Я. Ломницька, Р.В.Ухман - Бережани:ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ», 2020 -40с.-(1)

2.           Практичні роботи з астрономії (навчальний посібник)./Р.Я. Ломницька, Р.В.Ухман - Бережани:ВІКТ ВП НУБіП України «БФК», 2021 -53с.-(1)

3.           Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» (навчальний посібник)./ Р.В.Ухман, Р.Я. Ломницька - Бережани:ВІКТ ВП НУБіП України «БФК», 2021 -35 с.-(1)

4.           Практикум для виконання лабораторних робіт  з шкільного курсу фізики.

Навчальний посібник./ Р.В.Ухман, Р.Я. Ломницька, - Бережани:ВІКТ ВСП «БерФК НУБіП України», 2022 -80с.-(1)

5.           Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з фізики для студентів І курсу спеціальностей: 123 Комп’ютерна інженерія ;141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 206 Садово-паркове господарство; 208 Агроінженерія; 274 Автомобільний транспорт. Частина 2./ Р.В.Ухман, Р.Я. Ломницька, - Бережани:ВІКТ ВСП «БерФК НУБіП України», 2023 -20с.-(1)

6.           Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з фізики для студентів І курсу спеціальностей: 051 Економіка;071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 101 Екологія. Частина 2./ Р.В.Ухман, Р.Я. Ломницька, - Бережани:ВІКТ ВСП «БерФК НУБіП України», 2023 -20с.-(1)

Маріанна МИХАЙЛИШИН

Г.В. Процик, С.І. Куца, І.В. Тернова, М.С. Михайлишин. На допомогу молодому вчителю. Відкриті бінарні заняття гуманітарного напрямку та інформаційних технологій в економіці // Навчальний посібник // Г.В. Процик, С.І. Куца, І.В. Тернова, М.С. Михайлишин. – Бережани. – 2020. – С. 121.

Навчальний посібник для виконання практичних завдань з дисципліни «Вища математика», ІІ курс ./ М.С. Михайлишин – Бережани.- 2021. –С. 52.

Навчальний посібник для виконання практичних завдань з дисципліни «Вища математика», ІІІ курс ./ М.С. Михайлишин – Бережани.-  2022 –С. 86.

Навчальний посібник-практикум «Інформатика та комп’ютерна техніка» для практичної підготовки студентів ІІ курсу спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія (частина І) / М.С. Михайлишин, - Бережани.- 2023. –С. 30.

Приєднуйтеся до нас

    
Шановні ВИКЛАДАЧІ!
Інформаційні матеріали на сайт Коледжу необхідно надсилати на поштову скриньку
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

 

© 2024 Your Company. Designed By JoomShaper

Відокремлений структурний підрозділ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НУБіП України

Адреса:

 вул. Академічна 20, м. Бережани,
Тернопільська обл., Україна, 47501

 (03548) 2-24-82   096 760 79 16

vp_batk@ukr.net   batcnubip@nubip.edu.ua

 

Національний університет біоресурсів

і природокористування України

Адреса:

 03041, Україна, м. Київ,
вул. Героїв Oборони, 15.

 (044) 527-82-42

 rectorat@nubip.edu.ua

 
 

Навігація