Відокремлений структурний підрозділ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

Національного університету біоресурсів і природокористування України

A
A
A

Стратегія розвитку циклової комісії природничих дисциплін

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

 • забезпечення якості екологічної  підготовки майбутніх фахівців шляхом використання інновацій комплексності навчання, поєднання професійного становлення студентів з всебічним розвитком особистості;
 • створення інтерактивного освітнього середовища  на  основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для задоволення інтелектуальних потреб обдарованих студентів;
 • реалізація особистісно-орієнтованих та предметно-орієнтованих технологій навчання та інноваційних форм організації освітнього процесу, спрямованих на підвищення якості знань студентів;
 • вдосконалення методики самостійної роботи студентів як фактора, що забезпечує високий рівень підготовленості майбутнього фахівця;
 • активізація пізнавальної діяльності студентів та розвиток їх творчих здібностей;
 • робота по програмі «Обдарована молодь», розвиток інтелекту та світогляду, забезпечення єдності навчання, виховання  та формування соціальної компетенції майбутнього фахівця;
 • вдосконалення методики викладання та реалізація інтегрованого підходу до вивчення природничих  дисциплін із урахуванням професійних компетенцій;
 • підвищення рівня професійної  та педагогічної майстерності викладачів.

МЕТА РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Головна мета роботи циклової комісії природничих дисциплін, полягає в підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки екологів, здатних у нових умовах та викликах вирішувати питання з охорони навколишнього середовища та природокористування. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

 • навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти та навчання і виховання студентів;
 • методичної роботи кожного викладача – члена комісії;
 • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;
 • вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та технічних засобів у навчально-виховному процесі;
 • організації самостійної роботи студентів.

ПРИ ЦЬОМУ МИ ЗОСЕРЕДИЛИ УВАГУ НА РОЗВ`ЯЗАННІ ТАКИХ ПИТАНЬ:

 • раціональність розміщення кабінетів і лабораторій з урахуванням їх найкращого взаємовикористання дисциплінами природничого циклу, забезпечення в навчальних приміщеннях умов робочої  гігієни;
 • оснащеність кабінетів і лабораторій у відповідності з переліком типового обладнання, забезпеченість навчальних програм дидактичними засобами та відповідність технічним і естетичним вимогам;
 • наявність комплексу методичного забезпечення навчальної дисципліни;
 • наявність матеріалів для організації самостійної роботи студентів щодо вивчення окремих тем чи розділу;
 • наявність правил техніки безпеки під час проведення практичних і лабораторних занять, плану роботи кабінету (лабораторії) та гуртка;
 • наявність матеріалів для організації самостійної роботи студентів щодо вивчення окремих тем чи розділу;
 • наявність методичного пакету для контролю за засвоєнням навчального матеріалу (підсумкового контролю).

Приєднуйтеся до нас

    
Шановні ВИКЛАДАЧІ!
Інформаційні матеріали на сайт Коледжу необхідно надсилати на поштову скриньку
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

 

© 2024 Your Company. Designed By JoomShaper

Відокремлений структурний підрозділ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НУБіП України

Адреса:

 вул. Академічна 20, м. Бережани,
Тернопільська обл., Україна, 47501

 (03548) 2-24-82   096 760 79 16

vp_batk@ukr.net   batcnubip@nubip.edu.ua

 

Національний університет біоресурсів

і природокористування України

Адреса:

 03041, Україна, м. Київ,
вул. Героїв Oборони, 15.

 (044) 527-82-42

 rectorat@nubip.edu.ua

 
 

Навігація