Відокремлений структурний підрозділ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

Національного університету біоресурсів і природокористування України

A
A
A

Навчально-методична робота циклової комісії природничих дисциплін

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Людмила ДВОРСЬКА:

 1. Методичні вказівки до виконання практичних робіт «Картографія з основами топографії», для студентів денної форми навчання спеціальності «Екологія».

Наталія ЧОРНА:

 1. Чорна Н. Методичні вказівки та завдання для лабораторних робіт. «Мікробіологія» для студентів напрямку підготовки 101 «Екологія». Бережани: ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБІП України», 2023, С. 44

Оксана ОЛІЙНИК:

 1. Методичний посібник з дисципліни «Загальна біологія»./ Уклад. Олійник О. М., Чорна Н.З. - Бережани: ВІКТ ВП НУБіП України «БАТІ» 2020.-300 с.

СТАТТІ

Людмила ДВОРСЬКА:

 1. Дворська Л. Війна в Україні та її екологічні наслідки. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку освіти, науки, виробництва в сучасному соціокультурному просторі», ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого НУБіПУ», м.Заліщики, Україна. №406/23,  06 червня 2023р.

Ірина СОКОЛОВСЬКА:

 1. Соколовська І. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Науково технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність», 23.04.2020р., м. Ніжин, Україна
 2. Соколовська І. Відокремлений підрозділ національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний коледж» ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання сучасної науки»,  6 квітня 2020 року, м. Бережани, Україна
 3. Соколовська І. Наукова платформа Open Science Laboratory, II Міжнародна науково практична інтернет-конференція «Актуальні питання природничих наук: теоретичні та прикладні дослідження» Київ, 16.06. 2021
 4. Соколовська І.Я. VII Міжнародна науково-практична конференція PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT KYIV, 21-23 March 2021
 5. Соколовська І. Роль екологічної освіти у формуванні екологічної культури і свідомості // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної освіти та науки», Бережани, 30.11.2021р.
 6. Соколовська І. Вплив навколишнього середовища на життя та здоров’я людини // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Україні та світі», Бережани, 16.11.2022р.
 7. Соколовська І., Олійник О. Вплив шкідливих звичок і пасивного куріння на здоров’я підлітків // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Україні та світі», Бережани, 16.11.2022р.
 8. Соколовська І., Олійник О. V Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки і освіти», Київ, 15.11.2022р
 9. Соколовська І. Зміна клімату та сільське господарство. VI Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки і освіти», Київ, 15.03.2023р
 10. Соколовська І. Моніторинг як система оцінювання і прогнозування майбутнього стану довкілля. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Охорона довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», Запоріжжя, 5.06.2023р.

Оксана ОЛІЙНИК:

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція: «Науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність», Ніжин, 23.04.2020 р. Оксана ОЛІЙНИК, Здоровий спосіб життя: основи та принципи
 2. ІІІ всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція: «Актуальні питання сучасної науки», Бережани, 6.04.2020 р. Оксана ОЛІЙНИК, Використання ІКТ на заняттях біології як сучасний засіб формування інформаційної компетентності
 3. ІV Міжнародна науково-практична конференція: «Сучасні наукові інновації», .Київ, 30-31.03.2020 р. Оксана ОЛІЙНИК, Формування здорового способу життя у студентському середовищі

Наталія ЧОРНА:

 1. Чорна Н. Екологічна безпека, її визначення та теоретичні підходи. Проблеми та перспективи розвитку освіти, науки та технологій в Україні та світі : зб. матеріалів доп. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. Бережани: ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України», 2023.

Галина ПАНЬКІВ:

 1. Паньків Г. Порівняння ємності іонообмінних матеріалів. Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Україні та світі : зб. матеріалів доп. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. Бережани: ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України», 2023.

ТЕЗИ

Людмила ДВОРСЬКА:

 1. Дворська Л. Еколого-економічне районування з позицій сталого розвитку. Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Україні та світі : зб. наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Бережани, 16 листопада 2022 р.). Бережани: ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України», 2022. С . 123.
 2. Дворська Л. Екологічні наслідки від військового конфлікту в Україні. Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Україні та світі : зб. наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Бережани, 16 листопада 2022 р.). Бережани: ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України», 2022. С. 127.
 3. Дворська Л. Формування екологічної свідомості. Міністерство освіти і науки України Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти». Екологічна культура особистості (з досвіду роботи закладів фахової передвищої освіти), методичні рекомендації. Київ, 2022.
 4. Дворська Л. Роль міжнародних організацій у розвитку заповідної справи в Україні. Всеукраїнська науково-практична конференція «Охорона довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», Україна, м. Запоріжжя. 05 червня 2023 року.
 5. Дворська Л. Глобальні зміни клімату та його наслідки. Міністерство освіти і науки України. Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти. Міжнародна науково-практична конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», 15.03.2023.

Ірина СОКОЛОВСЬКА:

 1. Соколовська І. Міністерство освіти і науки України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, ВСП «Рівненський коледж НУБіП України», І Інтернет-конференція: «Майбутня професія – виклик сьогодення»,25.03. 2020р., м. Рівне, Україна
 2. Соколовська І. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Пріоритетні напрями розвитку науки», Вінниця, 5.04.2021

Наталія ЧОРНА:

 1. Чорна Н. Наслідки застосування хімічної зброї. Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Україні та світі : зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф. Бережани: ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України», 2022. С. 159
 2. Чорна Н. Шляхи вирішення екологічних проблем біорізноманіття в Тернопільській області. Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Україні та світі : зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф. Бережани: ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України», 2022. С. 167
 3. Чорна Н. Формування здорового способу життя методом екологічних колективних творчих справ. Екологічна культура особистості: МОН Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», м. Київ, 2022. С. 125

Оксана ОЛІЙНИК:

 1. Олійник О. Засоби масової інформації як особливий чинник впливу на формування здорового способу життя. II Міжнародна науково практична інтернет-конференція «Актуальні питання природничих наук: теоретичні та прикладні дослідження» Київ , 16.06. 2021.
 2. Олійник О., Соколовська І. Біогазові технології як найефективніший метод утилізації органічних відходів. VII Міжнародна науково практична інтернет-конференція PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT KYIV, 21-23 March 2021.
 3. Олійник О. Екологічна компетентність – передумова збереження здоров’я людини. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Пріоритетні напрями розвитку науки», Вінниця, 5.04. 2021.
 4. Олійник О. Формування екологічної свідомості у студентів як вимога сьогодення. Екологічна культура особистості. З досвіду роботи закладів фахової передвищої освіти: методичні рекомендації Науково-методичний центр ВСПО. – Київ, 2022.- 207с.
 5. Олійник О. Формування екологічно-економічної безпеки аграрного сектора. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Україні та світі», Бережани, 16.11.2022.
 6. Олійник О., Соколовська І. Вплив шкідливих звичок і пасивного куріння на здоров’я підлітків. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Україні та світі», Бережани, 16.11.2022.
 7. Олійник О., Соколовська І. Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки і освіти», Київ, 15.11.2022.
 8. Олійник О. Вплив зміни клімату на біорізноманіття . VI Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки і освіти», Київ, 15.03.2023.
 9. Олійник О. Екологізація економіки: сутність та об’єктивна необхідність. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Охорона довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», Запоріжжя, 5.06.2023.
 10. Олійник О. Взаємозв’язок природничо-наукових дисциплін у контексті формування професійної освіти. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку освіти, науки, виробництва в сучасному соціокультурному просторі», Заліщики, 6.06. 2023.
 11. Олійник О. Проблеми раціонального використання природних ресурсів. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку освіти, науки та технологій в Україні та світі», Бережани, 15.11.2023.
 12. Олійник О. Здоров’я студентів як основа соціального благополуччя. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку освіти, науки та технологій в Україні та світі», Бережани, 15.11.2023.

Галина ПАНЬКІВ:

 1. Паньків Г. Дослідження іонообмінних матеріалів для очищення міських стоків. Актуальні питання сучасної науки : зб. наук. праць ІІІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Бережани, 6 квітня 2020 р.). Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж», 2020. С. 142.
 2. Паньків Г. Ефективність очищення стічних вод за допомогою синтетичного катіоніту Purolite C104 (на прикладі скидів в м. Бережани). Актуальні питання сучасної науки : зб. матеріалів доп. учасн. IV Всеукр. наук.-практ. конф. Бережани: ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України», 2021. С. 396.
 3. Паньків Г. Очищення стічних вод у м. Бережани за допомогою синтетичних іонообмінних матеріалів. Актуальні питання природничих наук : теоретичні та прикладні дослідження: зб. матеріалів доп. учасн. II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (м. Київ)., 2021. С. 26.
 4. Паньків Г. Ефективність очищення стічних вод за допомогою синтетичного катіоніту Purolite C104 (на прикладі скидів в м. Бережани). Актуальні питання сучасної науки : зб. матеріалів доп. учасн. IV Всеукр. наук.-практ. конф. Бережани: ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України», 2021. С. 396.
 5. Паньків Г. Вирощування енергетичних культур на кислих грунтах. Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Україні та світі : зб. матеріалів доп. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. Бережани: ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України», 2022. С. 292
 6. Паньків Г. Галузь житлово-комунального господарства – основне джерело забруднення водойм у м. Бережани та прилеглих сіл (на прикладі р. Золота Липа). Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Україні та світі : зб. матеріалів доп. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. Бережани: ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України», 2022. С. 156.

КЕРІВНИЦТВО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЮ РОБОТОЮ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ З ПІДГОТОВКОЮ

Людмила ДВОРСЬКА:

 1. Глубіш А., Дворська Л. Формування ідеї екологічно чистого виробництва в агропромисловій сфері України. Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Україні та світі : Всеукраїнська студентська науково-практична  конференція,  28 березня 2023 року, м. Бережани. С. 96.
 2. Кухарук Н., Дворська Л. Екологічні аспекти і функції місцевого самоврядування. Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Україні та світі : Всеукраїнська студентська науково-практична  конференція,  28 березня 2023 року, м. Бережани. С. 122.
 3. Дворська А., Дворська Л. Особливості еколого-економічних аспектів природокористування. Студентська освіта та наука в контексті глобальної трансформації суспільства : Всеукраїнська студентська науково-практична  конференція, 18 травня 2023 року, м. Ніжин.

 Ірина СОКОЛОВСЬКА:

 1. Жига Ю., Соколовська І. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Україні та світі», Бережани, 28.03.2023р.
 2. Тиманська Ю., Соколовська І. Всеукраїнська студентська науково-практична  конференція «Студентська Освіта та наука в контексті глобальної трансформації суспільства», Ніжин, 18.05.2023 р.
 3. Миськів О. Соколовська І. Міністерство освіти і науки України. Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи», Київ, 30.11. 2023р. (диплом ІІІ ступеня).
 4. Костишин Х., Соколовська І. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Україні та світі», Бережани, 29.04.2022р.
 5. Тиманська Ю., Соколовська І. Всеукраїнська студентська науково-практична  інтернет-конференція «Наука, освіта і суспільство очима молодих», Ніжин, 9.11.2021 р.
 6. Духній М,. Соколовська І. ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі» І регіональна науково-практична конференція «Виклики тисячоліття в контексті вивчення природничих наук» 20.11.2020
 7. Насткевич С., Соколовська І. Відокремлений структурний підрозділ «Бережанських фаховий коледж НУБІП України»
 8. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Збалансоване природокористування та енергоефективність: екологічні, економічні та технічні аспекти» 30.03.2021.
 9. Духній М., Соколовська І. Відокремлений структурний підрозділ «Бережанських фаховий коледж НУБІП України» Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Збалансоване природокористування та енергоефективність: екологічні, економічні та технічні аспекти» 30.03.2021.

Наталія ЧОРНА:

 1. Самець Х., Чорна Н. Вплив природних і антропогенних факторів на річки України. Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Україні та світі: зб. матеріалів Всеукр. студен. науково-практичної конференції. Бережани: ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України», 2022. С. 28
 2. Насткевич С., Чорна Н. Антропогенний вплив на екосистеми лісів УКраїни. Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Україні та світі : зб. матеріалів Всеукр. студен. науково-практичної конференції. Бережани: ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України», 2022. С. 36
 3. Писків О., Чорна Н. Раціональне використання та охорона водойм України. Студентська освіта та наука в контексті глобальної трансформації суспільства : зб. матеріалів Всеукр. студ. наук.-прак. конф., приуроченої до 125-річчя НУБіП України, 2023. С. 157
 4. Ковальська О., Чорна Н. STEM ініціативи у викладанні біології. Молодь у науці та освіті: виклики і можливості в умовах воєнного стану : зб. матеріалів Всеукр. студен. науково-практичної конференції. м. Ніжин ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України»:, 2023. С. 96

Оксана ОЛІЙНИК:

 1. Духій М., Олійник О. Проблеми збереження різноманіття т шляхи їх вирішення. І регіональна науково-практична конференція «Виклики тисячоліття в контексті вивчення природничих наук». ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі». 20.11.2020.\
 2. Насткевич С., Олійник О. Здоров’я студентської молоді – основа сучасного та майбутнього благополуччя нашої. І регіональна науково-практична конференція «Виклики тисячоліття в контексті вивчення природничих наук». ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі». 20.11.2020.
 3. Дмитрів І., Олійник О. Загартовування організму - запорука здоров’я. Відокремлений структурний підрозділ «Бережанських фаховий коледж НУБІП України». Всеукраїнська студентська науково-практична конференція: «Збалансоване природокористування та енергоефективність: екологічні, економічні та технічні аспекти». 30.03.2021.
 4. Гальчак О., Олійник О.. Рух, як найважливіша умова досягнення гармонії людини. Відокремлений структурний підрозділ «Бережанських фаховий коледж НУБІП України». Всеукраїнська студентська науково-практична конференція: «Збалансоване природокористування та енергоефективність: екологічні, економічні та технічні аспекти». 30.03.2021.
 5. Керівництво науково-дослідною і творчою роботою студентів з підготовкою: - роботи на міжвузівський конкурс. Міністерство освіти і науки України. Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи», Київ, 30.11. 2022. Миськів Оксана (диплом ІІІ ступеня). Науковий керівник: Олійник О.М.
 6. Олійник О., Миськів О. Вплив клімату і його коливань на здоров’я людини. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Україні та світі», Бережани, 28.03.2023.
 7. Олійник О., Халупа О. Ставлення студентів до здорового способу життя в час сьогодення. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Україні та світі», Бережани, 28.03.2023.
 8. Олійник О., Олійник Р. Вплив антропогенних чинників на земельні ресурси та практичні заходи його запобіганню. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Україні та світі», Бережани, 28.03.2023.
 9. Олійник О., Халупа О. Самостійна робота студентів як невід’ємна частина навчального процесу здобувачів професійної освіти. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Студентська Освіта та наука в контексті глобальної трансформації суспільства», Ніжин, 18.05.2023.
 10. Олійник О., Миськів В. Вплив освіти на формування особистості. Всеукраїнська студентська науково-практична  конференція «Молодь у науці та освіті: виклики і можливості в умовах воєнного стану» Ніжин, 9.11.2023.

Галина ПАНЬКІВ:

 1. Болюх П., Паньків Г. Проблема якості води в сільських місцевостях (на прикладі ситуації в с. Поручин Тернопільської обл.). Студентська освіта та наука в контексті глобальної трансформації суспільства : зб. матеріалів Всеукр. студ. наук.-практ. конф., приуроченої до 125- річчя НУБіП України (м. Ніжин, 18 травня 2023 р.). Ніжин: ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України», 2023.

УЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ (МЕТОДИЧНИХ ОБЄДНАННЯХ), КОНФЕРЕНЦІЯХ

Оксана ОЛІЙНИК:

 1. Міністерство освіти і науки України. Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.Олійник О.М. Дидактична гра як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності на заняттях біології. Семінар-практикум (Великий біологічний колоквіум) на тему: «Сучасні методи навчання у процесі викладання біологіі та екології» 25-26 лютого.
 2. Обласне методичне об’єднання викладачів біології. Науково-практичний онлайн-семінар на тему: «Використання онлайн-ресурсів при організації дистанційного навчання на заняттях біології» 30.03.2021.
 3. Участь у Крайовому форуму освітян «Освіта – енергія майбутнього», секція: «Рівні підтримки дітей з ООП в умовах інклюзивного навчання», Тернопіль, 23.10.2022. -Освітній фронт: Непроговорене.
 4. Обласне методичне об’єднання викладачів біології ЗФПО Тернопільської області на тему: «Сучасні вектори підвищення якості біологічної освіти в умовах змішаного та дистанційного навчання»

Приєднуйтеся до нас

    
Шановні ВИКЛАДАЧІ!
Інформаційні матеріали на сайт Коледжу необхідно надсилати на поштову скриньку
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

 

© 2024 Your Company. Designed By JoomShaper

Відокремлений структурний підрозділ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НУБіП України

Адреса:

 вул. Академічна 20, м. Бережани,
Тернопільська обл., Україна, 47501

 (03548) 2-24-82   096 760 79 16

vp_batk@ukr.net   batcnubip@nubip.edu.ua

 

Національний університет біоресурсів

і природокористування України

Адреса:

 03041, Україна, м. Київ,
вул. Героїв Oборони, 15.

 (044) 527-82-42

 rectorat@nubip.edu.ua

 
 

Навігація