ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

A
A
A

Методичне об’єднання кураторів груп

 

Голова методичного об’єднання кураторів груп

Куца С

КУЦА СВІТЛАНА ІВАНІВНА

 

Одним із ключових питань діяльності закладу сьогодні є методична робота з кураторами, головне завдання якої полягає в розвитку сучасного педагогічного мислення куратора, підвищенні його мотивації до самоосвіти, формуванні в педагога якостей інноваційної особистості.

Методичне об'єднання кураторів студентських академічних груп - це структурний підрозділ внутрішньоколеджівської системи управління виховним процесом, який координує навчально-методичну та організаційну роботу кураторів студентських груп.

Метою діяльності методичного об’єднання є вдосконалення форм та методів виховання через підвищення майстерності кураторів.

Основні завдання методичного об’єднання: 

  • підвищення теоретичного, навчально-методичного рівня підготовки кураторів академічних груп із питань психології та педагогіки;
  • забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання і соціалізації студентів;
  • озброєння кураторів сучасними виховними технологіями та знаннями щодо сучасних форм і методів роботи;
  • координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів для студентських колективів;
  • вивчення, узагальнення та використання прогресивного педагогічного досвіду роботи кураторів;
  • сприяння створенню і розвитку системи виховної роботи кураторів академічних груп.

Методичне об’єднання організовує колективне планування й колективний аналіз діяльності кураторів, координує виховну діяльність академічних груп та організовує їхню взаємодію в педагогічному процесі, визначає та узгоджує принципи виховання та соціалізації, організовує вивчення та застосування кураторами сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи, здійснює обговорення соціально-педагогічних програм кураторів і творчих груп педагогів, матеріалів узагальнення передового педагогічного досвіду роботи кураторів, оцінює роботу членів методичного об’єднання, подає адміністрації коледжу пропозиції щодо заохочення найкращих кураторів студентських груп. 

 

© 2023 Your Company. Designed By JoomShaper

Відокремлений структурний підрозділ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НУБіП України

Адреса:

 вул. Академічна 20, м. Бережани,
Тернопільська обл., Україна, 47501

 (03548) 2-24-82   096 760 79 16

vp_batk@ukr.net   batcnubip@nubip.edu.ua

 

Національний університет біоресурсів

і природокористування України

Адреса:

 03041, Україна, м. Київ,
вул. Героїв Oборони, 15.

 (044) 527-82-42

 rectorat@nubip.edu.ua

 
 

Навігація