(03548) 2-24-82     096 760 79 16  batcnubip@nubip.edu.ua   +380 096 760 79 16

 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

        logo icon purple small logo icon purple small
 
A
A
A

Аналіз відкритого уроку

При вивченні та пізнанні фізичних явищ важливе значення у навчальному процесі відіграє експеримент. Важливою органічною частиною начально виховного процесу, яка безпосередньо пов′язана з навчальним експериментом, дослідами є лабораторна робота. Саме тут виявляється роль фізичного експерименту як джерела знань та критерію істинності теорії. У процесі лабораторної роботи студенти набувають навичок використання приладів, лабораторного обладнання, спеціалізованого програмного забезпечення; оволодівають умінням обробки результатів експерименту та вимірювань; навичками узагальнення та систематизації явищ природи.
31 травня 2016 року викладачем циклової комісії фізико - математичних дисциплін, інформатики та обчислювальної техніки Циган І.П. було проведене відкрите лабораторне заняття на тему «Визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника» в групі ЕкБ -11м. Присутні - викладачі, завідувачі відділень та навчально – методичної лабораторії відмітили високий рівень проведення відкритого заняття, використання інноваційних методів навчання та інформаційно – комунікативних технологій, активну роботу студентів та якісну підготовку викладача до заняття.

 

Р.Я. Ломницька
викладач циклової комісії фізико математичних дисциплін, інформатики та обчислювальної техніки

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯПлатформа MOODLE


Електронна бібліотека


Щоденний розклад занять