(03548) 2-24-82     096 760 79 16  batcnubip@nubip.edu.ua   +380 096 760 79 16

 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

        logo icon purple small logo icon purple small
 
A
A
A

Загальна інформація про підготовку фахівців за спеціальність 071 - Облік і оподаткування

облік і податки

Загальна інформація:

 Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Кваліфікація: молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку

Термін підготовки: 2 роки і 10 місяців – денна форма навчання

Форма навчання: денна

Призначення фахівця - молодший спеціаліст підготовлений до виконання професійних функцій за одним або кількома з видів економічної діяльності:

  • у сфері бухгалтерського обліку (реєстрація комерційних операцій для підприємств, установ тощо; складання фінансових звітів, їх аналіз та підтвердження їх достовірності;
  • складання податкових декларацій для юридичних і фізичних осіб; консультаційні послуги та представництво (крім юридичного) від імені клієнтів перед податковими інспекціями)

Фахівець з бухгалтерського обліку може обіймати первинні посади:

  • технік з планування;
  • бухгалтер;
  • касир-експерт;
  • інспектор з інвентаризації;
  • інспектор-ревізор;
  • ревізор;
  • фінансовий менеджер;
  • аудитор;

Погода

Погода

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯПлатформа MOODLE


Електронна бібліотека


Щоденний розклад занять