(03548) 2-24-82     096 760 79 16  batcnubip@nubip.edu.ua   +380 096 760 79 16

 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

        logo icon purple small logo icon purple small
 
A
A
A

Загальна інформація про підготовку фахівців за спеціальністю - 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

фінанси

Загальна інформація:

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Кваліфікація: операціоніст з фінансів і кредиту

Термін підготовки: 2 роки і 10 місяців – денна форма навчання

Форма навчання: денна

Призначення фахівця: спеціаліст у сфері фінансової науки і практики є одним з найбільш популярних та елітних фахівців у сучасному світі. Фінансист – це фахівець, який вільно володіє значним обсягом знань з фінансових наук та здатен кваліфіковано ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з питань фінансової діяльності підприємств та організацій, формувати фінансові стратегії розвитку на тривалу перспективу, удосконалювати фінансовий механізм національних та міжнародних підприємницьких структур у різних галузях діяльності.

Фахівець з фінансів, банківської справи та страхування може обіймати первинні посади:

  • фінансовий менеджер;
  • керівник фінансових і економічних підрозділів;
  • фінансист в банках, страхових компаніях, податкових адміністраціях та інших державних та недержавних організаціях і установах;
  • головний бухгалтер;
  • керівник фінансових груп;
  • директор страхових та аудиторських компаній;
  • фахівець на ринку цінних паперів та ринку фінансових послуг;
  • дилер;
  • брокер.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯПлатформа MOODLE


Електронна бібліотека


Щоденний розклад занять